Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Novoroční výstup na Sedlo

Na Nový rok nebylo počasí příliš příznivé vycházce, výstupu nebo dokonce kochání se krajinou. Sedlo se svou nadmořskou výškou 726 m je nejvyšší horou Českého středohoří na pravém břehu Labe a už několik desítek let (od začátku 70. let minulého století) se stává tradičním cílem novoročního výstupu lidí žijících ve vesnicích roztroušených kolem něj. 

Fotografie zde...

A nejinak tomu bylo i letos. Během dopoledne se na vrcholu sešlo cca 50 dospělých, dětí a psů, kterým se podařilo zdolat namáhavý výstup. Dole to ještě šlo, ale skalnatý vrchol byl zledovatělý. Kýžený cíl za to však stál. Okolo malého ohníčku se postupně scházeli lidé, kteří si vzájemně přáli jen to nejlepší do nového roku, počastovali se především slivovičkou, opekli si buřty.  Atmosféra prostě nádherná. Škoda, že taková nevydrží po celý rok.

Přestože počasí nepřálo, zašli si všichni na vyhlídky, hlavně na Pražskou. Nebylo sice vůbec nic vidět, kolem dokola se rozprostírala jen mlha, ale stejně se tam šlo a nezapomnělo se ani na zápis do Vrcholové knihy na vyhlídce umístěné.

Sestup z výšin dolů byl opravdu namáhavý, všichni se snažili nalézt  neuklouzanou cestičku mezi listím, ale přesto nejeden účastník skončil na tvrdé zemi.

Ale ani tyto nesnáze nikoho neodradily a skupinky se na rozcestí rozcházely do svých vesniček a volaly: Za rok na shledanou.

Alena Knobová, starostka obce
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo