Aktuality obce Liběšice

Platba za likvidaci směsného komunálního odpadu pro rok 2012

Na obecním úřadě v Liběšicích je možno od 2. ledna 2012 uhradit místní poplatek za likvidaci směsného komunálního odpadu.

Přestože náklady na likvidaci odpadu stoupají a obec ze svého rozpočtu musí doplácet na likvidaci, zůstávají         i nadále poplatkové úlevy z poplatku pro vícečetné rodiny, ale pouze za podmínky úhrady poplatku  za 1. pololetí 2012 do 31. března 2012 a za 2. pololetí 2012 do 30. června 2012.

Pokud nebude poplatek v těchto termínech uhrazen, poplatkové úlevy se ruší a naopak se poplatek  může zvýšit až na trojnásobek.

Vyzýváme Vás proto, abyste ve vlastním zájmu dodrželi termíny dané obecně závaznou vyhláškou č. 02/2011.

 

Kdo má za povinnost platit komunální odpad?

-  každá fyzická osoba, která je v obci hlášena k trvalému pobytu

-  fyzická osoba, která na území obce Liběšice vlastní stavbu určenou nebo sloužící k

   rekreaci, ve které není k trvalému pobytu hlášen žádná fyzická osoba.

 

Výše poplatku za komunální odpad pro rok 2012

Výše poplatku činí 500 Kč za osobu.

Poplatková úleva:

-  ve výši 5%, žijí-li ve společné domácnosti v jedné bytové jednotce 2 fyzické osoby

   přihlášené k trvalému pobytu v obci Liběšice

-  ve výši 8%  .......................  3 osoby

-  ve výši 13% ......................  4 osoby

-  ve výši 15% ......................  5 osob

-  ve výši 18% ......................  6 a více osob

 

Způsob platby poplatku

-  v hotovosti v pokladně obecního úřadu nebo při dnu stanoveném pro místní části obce

   ( 23.ledna 2012 - přesný rozpis bude zveřejněn)

-  převodem z účtu na účet obce číslo : 1003709319/0800, VS :

-  složenkou typu A

 

Upozornění:

V měsíci lednu budou Technické služby vyvážet popelnic i bez vylepených nálepek.

 

Dokument v pdf zde...
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo