Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Pozdrav starostky do roku 2012

Vážení občané Liběšic, Zimoře, Lhotska, Srdova, Trnobran, Horních a Dolních Chobolic, Mladé, Soběnic, Klokoče, Jelče, Nové Vesničky, Horních a Dolních Nezlů a Dolních Řepčic,...

 

začíná nám nový rok - rok 2012, který bude mít o jeden den více, neboť je to rok přestupný. Dovolte mi, abych Vám jako Vaše starostka do tohoto roku popřála. Je před námi celý další rok, vykročte do něho s nadějí a optimismem, najděte si cestu k odpočinku a snění. Mějte kolem sebe vždy někoho, o koho se můžete opřít, ke komu se můžete přitulit, s kým Vám bude dobře. Nenechte si vzít klid, vnitřní pohodu a všechno zlé hoďte za hlavu.

Přeji Vám přátelství, lásku a zdraví.

Přeji Vám hodné sousedy a dobré spoluobčany.

Přeji Vám, abyste nemuseli řešit žádné velké problémy a čekala Vás jen samá příjemná překvapení.

Přeji nám všem, ať utichnou všechny spory, ať jsou zapomenuta všechna nedorozumění, ať radost a pokoj jsou u nás domovem.

Přeji si, abyste vše, co potřebujete řešit s obecním úřadem, také s obecním úřadem  řešili.

Hospodské či pouliční řeči nic nevyřeší, jen rozsévají sváry. Nezapomeňte, že jsme tu pro Vás, snažíme se Vám pomoci, ale také nezapomeňte, že také my od Vás očekáváme slušné jednání.

Přeji nám všem, aby až ten rok 2012 skončí, mohli jsme si říci: "Byl to dobrý rok".

 

Pozdrav v pdf zde...
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo