Aktuality obce Liběšice

15 let Programu obnovy venkova v Liběšicích

28. prosince 2011 se v prostorách obecního úřadu uskutečnilo setkání při příležitosti 15 let od zapojení obce Liběšice do Programu obnovy venkova.

Fotografie zde...

Setkání se zúčastnili zastupitelé současní i ti, kteří svou funkci vykonávali v obdobích od r. 1996. Pozvání starostky přijali také členové komisí, členky Sboru pro občanské záležitosti, současné i bývalé pracovnice obecního úřadu. Svým vystoupením přítomné pobavily liběšické Ohnivé ženy.
Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo