Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

12. 9. – 12. 12. 2017 - Profesionální Fitness instruktor a osobní trenér Vás zve na cvičení

Bc. Soňa Jirásková

Profesionální Fitness instruktor a osobní trenér

Vás zve na cvičení

ROZVRH CVIČENÍ – 12. 9. – 12. 12. 2017

 

Liběšice, ZŠ

19:30 – 20:30

Úterý

PILATES

 

PILATES – účinné posilovací a protahovací cvičení zaměřené na zpevnění středu těla a odstranění svalových disbalancí a bolestí zad.

Cvičitelka má 8 letou praxi s vedením cvičebních lekcí a je držitelkou licencí Fitness instructor a personal trainer, které jsou akreditovány MŠMT ČR a mají mezinárodní platnost.

      

Cena kurzu je 910 – celkem 14 lekcí. Platba kurzu na první hodině.

 

Klienti VZP a VOZP mohou čerpat příspěvek od pojišťovny. VOZP přispívá částkou 250 Kč, VZP přispívá částkou 500 Kč, osoby mladší 65 let musí doložit doklady v hodnotě 1.500 Kč, u osob 65+ dává VZP příspěvěk při zakoupení předplatného v jakékoliv výši. Příspěvek je vyplacen až poté, co si zakoupíte permanentku a dostanete doklad o zaplacení.

 

Přihlášky do kurzu zasílejte na e-mail sona.jiraskova@seznam.cz nebo na telefon 607 615 392. Jedna osoba může registrovat více osob (do e-mailu uveďte jména a příjmení osob). Minimální počet účastníků kurzu je 10 osob.

Čtěte více »

Upozornění pro liběšické farníky

V sobotu 15.07.2017 se mše svatá v liběšickém kostele nekoná. Místo ní  je poutní mše u kapličky sv. Prokopa v Trnobranech od 15:00 hodin.

 

 

Čtěte více »

Upozornění na změnu úředních hodin na obecním úřadě od 01.07.2017

Upozornění na změnu úředních hodin na obecním úřadě od 01.07.2017

Pondělí    7:00 - 11:00          11:30 - 17:00
Úterý       7:00 - 11:00          11:30 - 15:00
Středa     7:00 - 11:00          11:30 - 17:00
Čtvrtek   7:00 - 11:00           11:30 - 15:00
Pátek      7:00 - 11:00           11:30 - 13:30   

Čtěte více »

UPOZORNĚNÍ - Dětský den

Z důvodu nepříznivého počasí se Dětský den přesunul na tuto neděli 11.6.2017 od 15.00.

 

Čtěte více »

« | 16 7 8 9 10 11 1260 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo