Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Živý Betlém, Adventní koncert a Talent roku

V pondělí 19. prosince 2016 se na liběšickém náměstí pod zámkem objevil živý Betlém. Děti i dospělí si přišli prohlédnout chlév s Ježíškem v jesličkách, Pannou Marií a Josefem. Nechyběli ani pastýři, oslík, telátko a jiná zvířátka.
Od Betléma se pak přesunuli do kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde se konal Adventní koncert žáků Základní školy a Mateřské školy Liběšice. V jeho úvodu starostka obce Alena Knobová předala ocenění a věcné dary vítězům soutěže Talent roku, kterou obec Liběšice, zřizovatel školy, vyhlásila již počtvrté, aby ocenila tři žáky, kteří dosáhli nejlepších výsledků v učení, chování či se úspěšně zúčastnili různých soutěží. Letos byly oceněny Anna Marie Černá, Sára Mikinová a Albrechtová. Z pedagogických pracovníků to byly  vychovatelky školní družiny Naděžda Umanová a Denisa Šulevková.

Čtěte více »

Mgr. Věra Chládková čestnou občankou obce Liběšice

V rámci Adventního koncertu v kostele oznámila starostka Alena Knobová, že zastupitelstvo obce jmenovalo Mgr. Věru Chládkovou Čestnou občankou obce Liběšice. K tomuto vysokému  ocenění se na návrh starostky  zastupitelstvo rozhodlo, aby náležitě ocenilo celoživotní práci Mgr. Chládkové pro obec Liběšice jako učitelky na zdejší škole, poté zástupkyně ředitelky školy a letité předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti. Starostka za všechnu tuto významnou činnost poděkovala a popřála do dalších let pevné zdraví a dostatek elánu, kterým Mgr. Chládková oplývá. Přítomní na toto ocenění reagovali povstáním a opakovaným dlouhým potleskem.

Poprvé jmenovalo zastupitelstvo Čestným občanem  Prof. ThDr. JUDr. Miroslava Zedníčka, liběšického faráře, významného teologa a nositele titulu Právník roku 2011, a to in memoriam.

 

Čtěte více »

Vítání občánků

V neděli 18.prosince 2016  přivítala starostka Alena Knobová společně s členkami Sboru pro občanské záležitosti Mgr. Věrou Chládkovou a Miluší Kracíkovou do života a do obce nové občánky.
Byli to: Tobiáš Šrámek z Liběšic č.p. 24,  Eliška Anna Barešová z Liběšic č.p.  189,  Rozárie Panešová z Trnobran č.p. 39,  Miroslav Čermák ze Srdova č.p. 42  a Johanka Hrušková z Liběšic č.p. 128.
Obřadu se zúčastnily děti se svými rodiči, prarodiči i ostatními příbuznými.

 

Čtěte více »

Adventní setkání občanů

18. prosince odpoledne se na sále obecního úřadu setkali občané, aby se společně pobavili, zazpívali, zatančili a také zasoutěžili. Liběšické Ohnivé ženy (jinak členky Sboru dobrovolných hasičů) si pro ně připravily scénky, ve kterých je seznámily se svatými, kteří mají svůj svátek v adventním a vánočním období. Scénky měly velký úspěch, pobavily, ale také poučily.
V další části vystoupil bavič pan Kaňka a duo Adamis. Kromě písniček byla pro přítomné připravena soutěž Super babča, super děda.
O občerstvení se kromě starostky Aleny Knobová postaraly pracovnice obecního úřadu Jaroslava zenkerová, Šárka Blažková a Dagmar Tafatová.

Čtěte více »

Nabídka bonboniér a čokolád s motivem Liběšic

 

Na obecním uřadě jsou k prodeji malé bonboniéry a čokolády s motivem Liběšic - vhodné jako vánoční dárek.

Čtěte více »

« | 15 6 7 8 9 10 1154 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo