Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Připomínky k autobusovým a vlakovým jízdním řádům

Obecní úřad vyzývá občany, kteří mají připomínky ke konkrétním autobusovým nebo vlakovým spojům, aby je nahlásili osobně na obecní úřad pí. Zenkerové nebo na telefonní číslo: 416 798 112 nebo na e-mailovou adresu: obec@libesice.cz do pátku 17. února 2017.

Čtěte více »

Upozornění

 

Od 1. února 2017 bude Obecní úřad Liběšice každý pátek pro veřejnost uzavřen.

 

 

Čtěte více »

Tříkrálová sbírka 2017

Vážení občané obce Liběšice,

v sobotu 7. ledna začne chodit skupinka Tří králů s koledou postupně po všech vesničkách patřících do obce Liběšice. Skupinka bude mít vedoucího (starostka), který bude plně zodpovídat za svěřenou pokladničku, bude označen průkazkou se jménem a s podpisem litoměřického pana biskupa a podpisem ředitelky Diecézní charity Litoměřice. Tito koledníci budou do zapečetěné pokladničky vybírat příspěvky od občanů, kteří budou chtít podpořit charitní projekty v naší diecézy např. Domovy pro matky s dětmi v tísni, Azylové domy, Domy na půl cesty, humanitární pomoc při přírodních katastrofách, postižené děti a jiné.
Proto až k vám přijdou Tři králové, otevřete jim nejen dveře, ale i své srdce ...


Děkujeme vám.

 

Předpokládaný rozpis koledování:

7. ledna / sobota / Jeleč, Lhotsko, Srdov
8. ledna / neděle / Zimoř, Horní Chobolice
9. ledna / pondělí / Liběšice
11. ledna / středa / Soběnice, Horní Nezly, Dolní Nezly, Dolní Řepčice
13. ledna / pátek / Mladé, Dolní Chobolice, Trnobrany

Čtěte více »

Novoroční výstup na Sedlo

Již několik desetiletí na Nový rok vystupují obyvatelé vesnic kolem Sedla na tento kopec tyčící se do výšky 726 metrů nad mořem. A i letos to stálo opravdu za to. Dole pod Sedlem mlha, nevlídno, ale na vrcholu zářilo slunce a stromy, keře, tráva jako by je Mrazík svou berlou ojínil. Pravé sněhové království. Sice z vyhlídek nebylo nikam vidět, ale mohlo se hádat - tamhle leží Soběnice, tamhle Lovosice, tamhle Ještěd a za ním Krkonoše a tamhle ... to bude asi Severní pól. A atmosféra také mimořádná: blahopřání do nového roku, objímání, líbání, připíjení si různými slivovičkami a opékání buřtíků. No prostě ta trocha nebo trochu více námahy přinesly všem účastníkům odměnu v podobě nezapomenutelného zážitku. Různých zážitků, např. jedna starší dáma s potutelným ůsměvem prohlásila: Kde by mne na Nový rok tolik mladých mužů políbilo?:-)

Čtěte více »

Oslavy příchodu Nového roku v Trnobranech

Odpoledne na Silvestra se setkala část obyvatel Trnobran, aby společně oslavili příchod Nového roku v klubovně u kaple sv. Prokopa a zažili zde pospolu pěkné chvilky v poklidné sousedské atmosféře.

Čtěte více »

Novoroční mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Liběšicích

V podvečer Nového roku se sešli liběšičtí farníci ke mši svaté v našem kostele. Páter Roman Depa sloužil mši za obec Liběšice, za její farníky, za všechny její obyvatele a přečetl také Pastýřský list  litoměřického biskupa Jana Baxanta.

Čtěte více »

« | 15 6 7 8 9 10 1155 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo