Aktuality obce Liběšice

Přerušení elektřiny v pondělí 17. října 2016

Přerušení  elektřiny v pondělí  17. října 2016

- od 7,30 do 15,30 hod.  Liběšice podle  hlavní  silnice. 

Týká se domů  č. :

6, 7, 12, 13, 14, 53, 55, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 91, 95, 98, 100, 104, 107, 108, 114, 118, 119, 122, 123, 126, 127, 136, 137, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 164, 165, 166, 167, 184, 188, 192, 194, 195, 197, 209.

Čtěte více »

Problémy s příjmem televizního signálu

V obci Liběšice se vyskytují  problémy s příjmem některých televizních programů.

Pro řešení těchto případů je možné se obrátit na Český telekomunikační úřad a tyto konkrétní problémy nahlásit. 

 

Požadovány budou tyto údaje:

  • jméno a přijmení
  • datum narození
  • telefon

 

Vyřizuje:

p. Rudolf  Sliva

tel: 475 309 305

e-mail: slivar@ctu.cz

Čtěte více »

Povinná kontrola kotlů na tuhá paliva

Podle  § 17 odst. 1, písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, je povinností každého majitele zdroje na tuhá paliva, který slouží pro vytvoření a přenos tepla pro teplovodní soustavu, provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a schopnosti provozu tohoto zařízení. Podle § 41 odst. 15 musí být první kontrola provedena do 31.12.2016.

Jedná se o všechny kotle, jejichž příkon je 10 až 300 kW včetně  a všechny krby s teplovodní vložkou.

 V příštím roce při úřednické kontrole bude muset majitel předložit doklad, že kotel je v pořádku. Pokud majitel doklad nepředloží, hrozí mu pokuta až do výše 20 000,- Kč.

Povinnost zajistit si kontrolu kotle se týká všech kotlů bez výjimky, tedy i těch nově zakoupených.

Při kontrole bude kontrolována především správná funkčnost konstrukčních prvků stacionárního zdroje, řídící a zabezpečovací prvky zdroje, palivové hospodářství, teplovodní soustava a řádná údržba zdroje.

Kontrolu může provádět jen výrobcem proškolený technik, který je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě zařízení.

V případě, že vlastníte kotel, jehož výrobce již neexistuje, může tuto kontrolu provést jakýkoliv oprávněný technik.

Jmenovitý příkon kotle bývá uvedený  na výrobním štítku v kW a u starších kotlů v ccal.

Každý provozovatel kotle se může informovat o příslušném odborníkovi na odkaze:

 HYPERLINK "http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php"http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php.

Případné dotazy zasílejte na e-mail:

kratky@aptt.cz

Kontakty získáte také na obecním úřadě.

Čtěte více »

« | 14 5 6 7 8 9 1051 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo