Aktuality obce Liběšice

Novoroční mše svatá

Novoroční mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude sloužena v neděli 1.1.2017 od l6:30 hodin.
V sobotu 31.12.2016 se mše svatá nekoná.
Další mše svaté se budou pravidelně sloužit každou sobotu od 16:30 hodin.

Čtěte více »

Štědrovečerní mše svatá

Štědrovečerní mše svatá v našem kostele je od 16 hodin.Celebruje generální sekretář České biskupské konference P.Stanislav Přibyl.

Čtěte více »

Živý Betlém, Adventní koncert a Talent roku

V pondělí 19. prosince 2016 se na liběšickém náměstí pod zámkem objevil živý Betlém. Děti i dospělí si přišli prohlédnout chlév s Ježíškem v jesličkách, Pannou Marií a Josefem. Nechyběli ani pastýři, oslík, telátko a jiná zvířátka.
Od Betléma se pak přesunuli do kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde se konal Adventní koncert žáků Základní školy a Mateřské školy Liběšice. V jeho úvodu starostka obce Alena Knobová předala ocenění a věcné dary vítězům soutěže Talent roku, kterou obec Liběšice, zřizovatel školy, vyhlásila již počtvrté, aby ocenila tři žáky, kteří dosáhli nejlepších výsledků v učení, chování či se úspěšně zúčastnili různých soutěží. Letos byly oceněny Anna Marie Černá, Sára Mikinová a Albrechtová. Z pedagogických pracovníků to byly  vychovatelky školní družiny Naděžda Umanová a Denisa Šulevková.

Čtěte více »

Mgr. Věra Chládková čestnou občankou obce Liběšice

V rámci Adventního koncertu v kostele oznámila starostka Alena Knobová, že zastupitelstvo obce jmenovalo Mgr. Věru Chládkovou Čestnou občankou obce Liběšice. K tomuto vysokému  ocenění se na návrh starostky  zastupitelstvo rozhodlo, aby náležitě ocenilo celoživotní práci Mgr. Chládkové pro obec Liběšice jako učitelky na zdejší škole, poté zástupkyně ředitelky školy a letité předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti. Starostka za všechnu tuto významnou činnost poděkovala a popřála do dalších let pevné zdraví a dostatek elánu, kterým Mgr. Chládková oplývá. Přítomní na toto ocenění reagovali povstáním a opakovaným dlouhým potleskem.

Poprvé jmenovalo zastupitelstvo Čestným občanem  Prof. ThDr. JUDr. Miroslava Zedníčka, liběšického faráře, významného teologa a nositele titulu Právník roku 2011, a to in memoriam.

 

Čtěte více »

Vítání občánků

V neděli 18.prosince 2016  přivítala starostka Alena Knobová společně s členkami Sboru pro občanské záležitosti Mgr. Věrou Chládkovou a Miluší Kracíkovou do života a do obce nové občánky.
Byli to: Tobiáš Šrámek z Liběšic č.p. 24,  Eliška Anna Barešová z Liběšic č.p.  189,  Rozárie Panešová z Trnobran č.p. 39,  Miroslav Čermák ze Srdova č.p. 42  a Johanka Hrušková z Liběšic č.p. 128.
Obřadu se zúčastnily děti se svými rodiči, prarodiči i ostatními příbuznými.

 

Čtěte více »

Adventní setkání občanů

18. prosince odpoledne se na sále obecního úřadu setkali občané, aby se společně pobavili, zazpívali, zatančili a také zasoutěžili. Liběšické Ohnivé ženy (jinak členky Sboru dobrovolných hasičů) si pro ně připravily scénky, ve kterých je seznámily se svatými, kteří mají svůj svátek v adventním a vánočním období. Scénky měly velký úspěch, pobavily, ale také poučily.
V další části vystoupil bavič pan Kaňka a duo Adamis. Kromě písniček byla pro přítomné připravena soutěž Super babča, super děda.
O občerstvení se kromě starostky Aleny Knobová postaraly pracovnice obecního úřadu Jaroslava zenkerová, Šárka Blažková a Dagmar Tafatová.

Čtěte více »

Nabídka bonboniér a čokolád s motivem Liběšic

 

Na obecním uřadě jsou k prodeji malé bonboniéry a čokolády s motivem Liběšic - vhodné jako vánoční dárek.

Čtěte více »

« | 13 4 5 6 7 8 952 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo