Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Výroční zádušní mše svatá za R.D. prof. ThDr. JUDr. Miroslava Zedníčka

V sobotu 10. února 2018 od 16:30 hodin se uskuteční v liběšickém kostele Nanebevzetí Panny Marie výroční zádušní mše svatá při příležitosti šestého výročí úmrtí prof. ThDr. JUDr. Miroslava Zedníčka, čestného občana obce Liběšice. Hlavním celebrantem bude J.M. can. Karel Havelka, koncelebrantem R.D. Mgr. Roman Depa. Po mši dojde k setkání účastníků na obecním úřadě. Přijďte uctít památku a zavzpomínat na našeho pana doktora, kterého si chceme s láskou připomenout.

Čtěte více »

Sbírka

POMOZTE A DARUJTE NEPOTŘEBNÉ VĚCI

                       

Máte doma nepotřebné věci?

Pomozte potřebným.

 

Od 1. února 2018 do 26. února 2018 v pracovních dnech v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin, v pondělí a ve středu  do 16:00 hodin, můžete na obecní úřad v Liběšicích nosit oblečení, lůžkoviny, ručníky, domácí potřeby, funkční elektrospotřebiče, obuv či hračky, které poté předáme Diakonii Broumov.

Čtěte více »

18.2.2018 - Taneček na sále obecního úřadu

------------------------------------------------------------------------------------

 

Dne 18.2.2018 od 14,00 hodin se koná taneček na sále obecního úřadu.

K tanci a poslechu hraje pan Kracík.

 

------------------------------------------------------------------------------------

Čtěte více »

Vánoční hon

Myslivecký spolek Nové Sedlo Liběšice uskutečnil o vánocích 25. prosince  tradiční hon na bažanty v Chobolicích. Fotografie poskytl člen spolku JUDr. Bohumil Vakrčka, který provádí fotodokumentaci všech akcí spolku a jeho články jsou otiskovány v časopise Myslivost, za což mu velice děkujeme.

Fotografie zde...

Čtěte více »

Konání mší svatých v prosinci

Sobota 23.12.2017          16:30 hodin

Neděle 24.12.2017          16:00 hodin      Štědrovečerní mše svatá

Sobota 30.12.2017          16:30 hodin

Čtěte více »

Uzavření obecního úřadu ve dnech 20.12.2017 – 29.12.2017

 

U P O Z O R N Ě N Í

Uzavření obecního úřadu ve dnech 20.12.2017 – 29.12.2017

 

Vážení občané,

oznamujeme vám, že Obecní úřad Liběšice bude ve dnech

20.12.2017 -  29.12.2017  uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

Děkujeme za pochopení.

 

 

Čtěte více »

« | 13 4 5 6 7 8 960 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo