Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Oslavy MDŽ

V neděli 4. března 2012 odpoledne proběhly na sále informačního centra na obecním úřadě oslavy Mezinárodního dne žen, které pořádal obecní úřad společně se Sborem pro občanské záležitosti a kulturní komisí. Za hudebního doprovodu strávily ženy hezké odpoledne.

Fotografie zde...

Čtěte více »

Dětský maškarní bál

Na sobotu 3. března 2012 odpoledne připravila kulturní komise s obecním úřadem pro děti maškarní karneval. Sál informačního centra v budově obecního úřadu zaplavily různé masky: Fiona a Shrek, drak, spousta princezen, Batmani, indiáni, pistolníci, čarodějky a další a další postavičky. Odpolednem plným soutěží, her a tancování provázel děti Kozlík, Šašek, Princezna a Gejša. Kromě asi 60 dětí se zúčastnili také rodiče, prarodiče a ostatní příbuzní.

Veselé odpoledne se opravdu vydařilo ke spokojenosti dětí i dospělých i pořadatelek. Ty kromě ústního poděkování obdrželi i jedno poděkování elektronickou poštou.

Fotografie zde...

Čtěte více »

Mše v kostele v Liběšicích

Mše v kostele v Liběšicích se budou konat každou sobotu od 16,00 hodin.

První mše bude tedy nyní v sobotu 10. března v 16,00 hodin.

Čtěte více »

Masopust 2012

Fotografie zde...

 

 

 

 

 

 

 

Čtěte více »

Akce

Zasedání komise kulturní, pro rodinu a děti

13. února 2012 se sešla komise a připravila akce pro děti na 1. pololetí 2012, vyhodnotila jako úspěšnou akci Pyžamový bál.

      

Čtěte více »

14. února 2012 svatba

Na sv. Valentýna uzavřeli v obřadní síni obecního úřadu sňatek paní Eva Bludská a

pan Jiří Antal.

Čtěte více »

Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Liběšice

V sobotu 14. ledna 2012 od 14,00 hodin se konala v přísálí Kulturního domu v Liběšicích Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Liběšice, na kterou byla pozvána starostka obce Alena Knobová a dále se jako host zúčastnil pan Zdeněk Cuc, člen okresního výboru hasičů Litoměřice a pan Karel Knop, bývalý velitel HZS v Úštěku, který je nyní v důchodu a je čestným členem liběšického SDH.

Hasiči hodnotili svou činnost v roce 2011 a bylo opravdu co hodnotit.

Čtěte více »

Informace k aktuálním otázkám rozsahu bezúplatného vzdělávání v mateřské škole, (k provedení § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. s účinností od 1. ledna 2012)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy        

V Praze dne 12. ledna 2012

Č.j.: MSMT-1425/2012-20

 

Zákon č. 472/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), mění také ustanovení § 123 odst. 2 tohoto zákona.

Čtěte více »

Zasedání školské a sociální komise 6.2.2012

V pondělí 6.2.2012 se sešla komise, která se zbývala problémem financování základních škol, ukončením ordinace dětské a zubní lékařky v Liběšicích.

Bylo dojednáno pozvat do příštího zasedání komise vedoucí mateřské školy

pí. Novákovou.

Čtěte více »

« | 153 54 55 56 57 58 59 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo