Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Liběšická kašna 2012

na plečkách (stará kola)

 

V sobotu  11. srpna 2012

- 13,00 hodin     Prezentace

- 14,00 hodin     Zahájení

17,00 hodin     Jarmareční hudební kapela NEŠLAPETO

- 20,00 hodin     Diskotéka

 

Předběžné přihlášky:    Obecní úřad Liběšice

                                             tel.: 416 798 112

                                             e-mail: obec@libesice.cz

Čtěte více »

Dětský den

 

Haló, haló!
Oznamuje se všem dětem i dítkám školkou i školou povinným i všem ostatním, jakož i jejich rodičům a prarodičům, že den plný her, zábavy a fantastických zážitků je za dveřmi. Holky i kluci, připravte se - Váš svátek se blíží.
V sobotu 2. června 2012 o 14. hodině se hřiště u školy promění v dětské království, kde si splníte svá přání. Čeká na vás vrchovatá porce her, smíchu, soutěží a zábavy. 
Těší se na vás pořadatelé:
Obecní úřad Liběšice s kulturní komisí, 
Sbor dobrovolných hasičů, 
Tělovýchovná jednota, Myslivecké 
sdružení, AVZO, Sdružení 
zdravotně postižených.

Haló, haló!

Oznamuje se všem dětem i dítkám školkou i školou povinným i všem ostatním, jakož i jejich rodičům a prarodičům, že den plný her, zábavy a fantastických zážitků je za dveřmi. Holky i kluci, připravte se - Váš svátek se blíží.V sobotu 2. června 2012 o 14. hodině se hřiště u školy promění v dětské království, kde si splníte svá přání. Čeká na vás vrchovatá porce her, smíchu, soutěží a zábavy. 


Těší se na vás pořadatelé:Obecní úřad Liběšice s kulturní komisí, Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota, Myslivecké sdružení, AVZO, Sdružení zdravotně postižených.

Čtěte více »

Letošní výjezdy liběšických hasičů

V roce 2012 vyjížděla zásahová jednotka liběšických hasičů již 6x:

6. února v 21,17 hodin - Konojedy – požár osobního auta

16. března v 00,26 hodin - Liběšice – kouřící kotel

26. března v 10,41 hodin - Habřina – požár chalupy

30. dubna v 21,40 hodin - Dolníc Chobolice – planý poplach

2. května v 16,18 hodin - Lukov – požár lesního porostu

4. května v 19,41 hodin - Liběšice – požár chmelinky

Čtěte více »

Jaké byly letošní Slavnosti květů?

No prostě skvělé.

Pátý ročník této nové tradice, kterou pořádá Unie ovocnářů severočeského regionu ve spolupráci s obcemi Liběšice, Třebušín, Staňkovice, Chudoslavice a Ploskovice se konal 28. dubna za krásného slunečného počasí a sady, kterými se po trase projíždělo, opravdu právě kvetly.

Čtěte více »

Jak jsme pálili čarodějnice

Pálení čarodějnic patří k nejoblíbenějším svátkům.

Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc, Valpružina noc nebo Beltine) se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara. 

Čtěte více »

Březen v liběšické knihovně

V měsíci březnu bylo v naší knihovně rušněji než jindy. Je to měsíc knihy a čtenářů,

vyhlásili jsme tedy soutěž O nejlepšího čtenáře roku 2012.

Abychom dětem ukázali a přiblížili naši knihovnu,  knihovnice Jaroslava Zenkerová připravila  spolu s učitelkami Základní školy prvního stupně a Mateřské školy Liběšice akci „Pohádková knihovna“. 

Čtěte více »

Liběšice k 31.12.2011

Kolik nás bylo k 31.12.2011 ?

Celkem : 1544 obyvatel

Mužů : 844

Žen : 700


V roce 2011 se narodilo :   13 dětí, z toho :  7 chlapců,  6 holčiček.

Zemřelo : 19 obyvatelČtěte více »

Jaké byly Slavnosti jara?

 

Jaké byly Slavnosti jara?
V sobotu 14. dubna 2012 odpoledne bylo krásné, slunečné počasí a obecní úřad s kulturní komisí připravily pro děti Slavnosti jara. Řada dětí přišla v krásných kloboucích nebo čepicích zdobených jarními motivy, které dětem pomohly vytvořit maminky či babičky. Děti tyto umělecké výtvory předvedly při promenádě. Rodičovská porota vybrala tři nejhezčí modely, oceněny byly všechny děti.
Poté přišly na řadu soutěže. Na hřišti bylo rozmístěno 10 stanovišť s velikonoční tématikou, např. přenášení vajec z košíku do košíku, běh s pomlázkou mezi brankami, koulení vajíček na minigolfové dráze, odvazování vajíček z prolézačky Slon, házení  vajíček přes brouka Pytlíka a jiné. Na každém stanovišti bylo dětem potvrzeno splnění úkolu a dostaly sladkou odměnu.
Pro děti byla připravena i Lízátková louka, kam si chodily pro lízátka, a Rozkvetlá louka, kde určovaly jarní květiny.
Nakonec paní starostka vyprávěla dětem pohádku o zajíčkovi, který na hřišti ztratil velikonoční poklad. Děti se jej vydaly hledat, cestou plnily různé úkoly, recitovaly básničky a zpívaly písničky s jarní tématikou. Poklad byl nakonec nalezen a děti si rozdělily spoustu velikonočních sladkostí.
Poděkování patří Miloslavě Laňkové, Jaroslavě Zenkerové, Petře Fojtové, Michaele Forgačové, Gabriele Krupičkové, Jaroslavě Dvořákové, Zuzaně Vránové, Jitce Matoušovské, Denise Dvořákové, Ivě Trantové, Michaele Pavelkové, které celé slavnosti spolu se starostkou Alenou Knobovou připravily a uskutečnily.
Fotografie viz. Nová galerie – Liběšice - 2012 – Slavnosti jara

V sobotu 14. dubna 2012 odpoledne bylo krásné, slunečné počasí a obecní úřad s kulturní komisí připravily pro děti Slavnosti jara. Řada dětí přišla v krásných kloboucích nebo čepicích zdobených jarními motivy, které dětem pomohly vytvořit maminky či babičky. Děti tyto umělecké výtvory předvedly při promenádě. Rodičovská porota vybrala tři nejhezčí modely, oceněny byly všechny děti. Poté přišly na řadu soutěže. Na hřišti bylo rozmístěno 10 stanovišť s velikonoční tématikou, např. přenášení vajec z košíku do košíku, běh s pomlázkou mezi brankami, koulení vajíček na minigolfové dráze, odvazování vajíček z prolézačky Slon, házení  vajíček přes brouka Pytlíka a jiné. Na každém stanovišti bylo dětem potvrzeno splnění úkolu a dostaly sladkou odměnu. Pro děti byla připravena i Lízátková louka, kam si chodily pro lízátka, a Rozkvetlá louka, kde určovaly jarní květiny. Nakonec paní starostka vyprávěla dětem pohádku o zajíčkovi, který na hřišti ztratil velikonoční poklad. Děti se jej vydaly hledat, cestou plnily různé úkoly, recitovaly básničky a zpívaly písničky s jarní tématikou. Poklad byl nakonec nalezen a děti si rozdělily spoustu velikonočních sladkostí.


Poděkování patří Miloslavě Laňkové, Jaroslavě Zenkerové, Petře Fojtové, Michaele Forgačové, Gabriele Krupičkové, Jaroslavě Dvořákové, Zuzaně Vránové, Jitce Matoušovské, Denise Dvořákové, Ivě Trantové, Michaele Pavelkové, které celé slavnosti spolu se starostkou Alenou Knobovou připravily a uskutečnily.


Fotografie viz. Nová galerie – Liběšice - 2012 – Slavnosti jara

 

Čtěte více »

Dámské pondělky v knihovně

„Co zajímá ženy?“

Zajímá vás pletení i pečení ?

V pondělí 14. května 2012 v 16,00 hodin

„Povídání při pletení „

Přineste své vyzkoušené recepty - ke kávičce

nebo k čaji – a nabídneme si.

Čtěte více »

« | 152 53 54 55 56 57 5860 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo