Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Jaké byly letošní Slavnosti květů?

No prostě skvělé.

Pátý ročník této nové tradice, kterou pořádá Unie ovocnářů severočeského regionu ve spolupráci s obcemi Liběšice, Třebušín, Staňkovice, Chudoslavice a Ploskovice se konal 28. dubna za krásného slunečného počasí a sady, kterými se po trase projíždělo, opravdu právě kvetly.

Čtěte více »

Jak jsme pálili čarodějnice

Pálení čarodějnic patří k nejoblíbenějším svátkům.

Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc, Valpružina noc nebo Beltine) se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara. 

Čtěte více »

Březen v liběšické knihovně

V měsíci březnu bylo v naší knihovně rušněji než jindy. Je to měsíc knihy a čtenářů,

vyhlásili jsme tedy soutěž O nejlepšího čtenáře roku 2012.

Abychom dětem ukázali a přiblížili naši knihovnu,  knihovnice Jaroslava Zenkerová připravila  spolu s učitelkami Základní školy prvního stupně a Mateřské školy Liběšice akci „Pohádková knihovna“. 

Čtěte více »

Liběšice k 31.12.2011

Kolik nás bylo k 31.12.2011 ?

Celkem : 1544 obyvatel

Mužů : 844

Žen : 700


V roce 2011 se narodilo :   13 dětí, z toho :  7 chlapců,  6 holčiček.

Zemřelo : 19 obyvatelČtěte více »

Jaké byly Slavnosti jara?

 

Jaké byly Slavnosti jara?
V sobotu 14. dubna 2012 odpoledne bylo krásné, slunečné počasí a obecní úřad s kulturní komisí připravily pro děti Slavnosti jara. Řada dětí přišla v krásných kloboucích nebo čepicích zdobených jarními motivy, které dětem pomohly vytvořit maminky či babičky. Děti tyto umělecké výtvory předvedly při promenádě. Rodičovská porota vybrala tři nejhezčí modely, oceněny byly všechny děti.
Poté přišly na řadu soutěže. Na hřišti bylo rozmístěno 10 stanovišť s velikonoční tématikou, např. přenášení vajec z košíku do košíku, běh s pomlázkou mezi brankami, koulení vajíček na minigolfové dráze, odvazování vajíček z prolézačky Slon, házení  vajíček přes brouka Pytlíka a jiné. Na každém stanovišti bylo dětem potvrzeno splnění úkolu a dostaly sladkou odměnu.
Pro děti byla připravena i Lízátková louka, kam si chodily pro lízátka, a Rozkvetlá louka, kde určovaly jarní květiny.
Nakonec paní starostka vyprávěla dětem pohádku o zajíčkovi, který na hřišti ztratil velikonoční poklad. Děti se jej vydaly hledat, cestou plnily různé úkoly, recitovaly básničky a zpívaly písničky s jarní tématikou. Poklad byl nakonec nalezen a děti si rozdělily spoustu velikonočních sladkostí.
Poděkování patří Miloslavě Laňkové, Jaroslavě Zenkerové, Petře Fojtové, Michaele Forgačové, Gabriele Krupičkové, Jaroslavě Dvořákové, Zuzaně Vránové, Jitce Matoušovské, Denise Dvořákové, Ivě Trantové, Michaele Pavelkové, které celé slavnosti spolu se starostkou Alenou Knobovou připravily a uskutečnily.
Fotografie viz. Nová galerie – Liběšice - 2012 – Slavnosti jara

V sobotu 14. dubna 2012 odpoledne bylo krásné, slunečné počasí a obecní úřad s kulturní komisí připravily pro děti Slavnosti jara. Řada dětí přišla v krásných kloboucích nebo čepicích zdobených jarními motivy, které dětem pomohly vytvořit maminky či babičky. Děti tyto umělecké výtvory předvedly při promenádě. Rodičovská porota vybrala tři nejhezčí modely, oceněny byly všechny děti. Poté přišly na řadu soutěže. Na hřišti bylo rozmístěno 10 stanovišť s velikonoční tématikou, např. přenášení vajec z košíku do košíku, běh s pomlázkou mezi brankami, koulení vajíček na minigolfové dráze, odvazování vajíček z prolézačky Slon, házení  vajíček přes brouka Pytlíka a jiné. Na každém stanovišti bylo dětem potvrzeno splnění úkolu a dostaly sladkou odměnu. Pro děti byla připravena i Lízátková louka, kam si chodily pro lízátka, a Rozkvetlá louka, kde určovaly jarní květiny. Nakonec paní starostka vyprávěla dětem pohádku o zajíčkovi, který na hřišti ztratil velikonoční poklad. Děti se jej vydaly hledat, cestou plnily různé úkoly, recitovaly básničky a zpívaly písničky s jarní tématikou. Poklad byl nakonec nalezen a děti si rozdělily spoustu velikonočních sladkostí.


Poděkování patří Miloslavě Laňkové, Jaroslavě Zenkerové, Petře Fojtové, Michaele Forgačové, Gabriele Krupičkové, Jaroslavě Dvořákové, Zuzaně Vránové, Jitce Matoušovské, Denise Dvořákové, Ivě Trantové, Michaele Pavelkové, které celé slavnosti spolu se starostkou Alenou Knobovou připravily a uskutečnily.


Fotografie viz. Nová galerie – Liběšice - 2012 – Slavnosti jara

 

Čtěte více »

Dámské pondělky v knihovně

„Co zajímá ženy?“

Zajímá vás pletení i pečení ?

V pondělí 14. května 2012 v 16,00 hodin

„Povídání při pletení „

Přineste své vyzkoušené recepty - ke kávičce

nebo k čaji – a nabídneme si.

Čtěte více »

Prodej skříněk

 

Obec Liběšice dnes prodává staré skříňky vhodné do garáží, sklepů, skladů.
Cena jedné skříňky je 50 Kč. 
Skříňky jsou vystavené na dvoře obecního úřadu.

Obec Liběšice dnes prodává staré skříňky vhodné do garáží, sklepů, skladů.
Cena jedné skříňky je 50 Kč. 

Skříňky jsou vystavené na dvoře obecního úřadu.

 

Čtěte více »

Rej čarodějnic a čarodějů

Obecní úřad Liběšice – kulturní komise a Sbor dobrovolných hasičů pořádají v pondělí  30. dubna 2012


Rej čarodějnic a čarodějů

ČÁROHARMONOGRAM:
18,00     ZAČÍNÁME !!! - na hřišti u školy
18,05     Čarodějnické hry a soutěže
20,30     Lampionový průvod od školy
21,00     Pálení čarodějnic na hřišti u rybníka, opékání buřtů

Čtěte více »

Slavnosti květů 28.4.2012

Start: Soběnice 9:30

Startovné: dospělí 100 Kč, děti do 15 let zdarma

V ceně je občerstvení, ochutnávky, poradenství, vstup na zábavu v cíli

 

Přijeďte se provětrat na kole i pěšky rozkvetlými sady českého středohoří. Po cestě jsou pro Vás jako vždy připraveny zastávky s občerstvením a různými atrakcemi. Přesvědčte se, že místní ovocnáři umí vypěstovat krásná a chutná jablka. Ochutnejte jejich ovoce a mošty z něho. Seznamte se s historií zdejších obcí. Nakonec Vás čeká v cíli zábava s hudbou s vystoupením místních tanečnic.

K tanci hraje Rosťa Pechoušek (www.rostapechousek.cz)

Čtěte více »

« | 151 52 53 54 55 56 5759 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo