Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Nový ředitel Základní školy a Mateřské školy Liběšice

Obec Liběšice vyhlásila konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/-ky naší školy. Do konkurzu se přihlásili 4 uchazeči a konkurzní komise doporučila jako nejvhodnějšího uchazeče Mgr. Táborského.

Rada obce do svého jednání dne 21. srpna přizvala Mgr. Táborského a Mgr. Wolfovou, která byla komisí vyhodnocena jako druhá nejlepší uchazečka, a po provedených pohovorech se rada obce rozhodla jmenovat ředitelem školy Mgr. Jana Táborského, dvaatřicetiletého učitele bydlícího v Úštěku.

Čtěte více »

Příprava školy na rok 2012 – 2013

V červenci byla dokončena rozsáhlá stavební akce „ZŠ Liběšice – zateplení obálky stavby“, která započala 1. listopadu 2011 předáním staveniště.

Celá stavba vyšla obec na 15,5 milionu korun, které obec uhradila ze svých zdrojů, aniž by se musela zadlužit. Nyní bude probíhat vyhodnocení stavby a obec by měla obdržet dotaci z evropských fondů ve výši 10.542.176 Kč ze státních zdrojů, ale přesto vlastní podíl činí 4.212.080 Kč.

Čtěte více »

Návštěva senátora A. Vondry v Liběšicích

Ve čtvrtek 30. srpna 2012 v odpoledních hodinách zavítal do Liběšic senátor Alexandr Vondra. Na obecním úřadě se setkal se starostkou Alenou Knobovou a zastupitelkami obce B. Peškovou a D. Bočkovou. Společně besedovali o současném dění v obci, o problematice malých obcí. Na závěr setkání starostka pozvala pana senátora na prohlídku naší základní a mateřské školy, která od listopadu prodělala rozsáhlou opravu.

Ve škole se pan senátor setkal s novým ředitelem Mgr. Táborským, zástupkyní Mgr. Laňkovou a s dalšími učitelkami, které připravovaly své třídy a celou školu na nový školní rok.

Čtěte více »

Hasiči v Ploskovicích

V pátek 24. srpna 2012 se zúčastnili členové Sboru dobrovolných hasičů Liběšice představení opery Carmen v zámeckém parku v Ploskovicích. Jednotka SDH Liběšice byla požádána o zajištění hasičského dozoru této akce a  zároveň byly nabídnuty volné vstupenky pro dámský doprovod.

Začátek představení byl ve 21,00 hodin, kdy se již stmívalo a nasvícená scéna  i její okolí, park i sám zámek skýtal  nádhernou  podívanou pro přicházející diváky.

Přestože se po zahájení představení  přehnaly dvě přeháňky, díky pláštěnkám, které se prodávaly před zahájením v místním stánku, nebylo obecenstvo nijak nemile vyrušeno a  další průběh  večera již byl bez deště, naopak velice příjemný.

Hlídkující hasiči měli pouze jediný zásah – pana dirigenta  ohrožoval sršeň. O přestávce byl sršeň zlikvidován.

 

Ojedinělý letní večer s podmanivou operou, více než 100 členným souborem a závěrečným ohňostrojem v romantickém prostředí  zámeckého parku byl nezapomenutelným zážitkem pro všechny přítomné.

Celý článek zde...

Čtěte více »

Turnaj Ladislava Beránka v malé kopané

V sobotu 18. srpna 2012 se konal 4. ročník turnaje hasičů v malé kopané na umělém hřišti u Základní školy v Liběšicích. Pro účastníky bylo připraveno i občerstvení – pivo, limonády, káva, domácí pečivo a opékané buřty. Kromě našich hasičů dorazilo družstvo hasičů z Lovečkovic a družstvo Hasičského záchranného sboru z Úštěka. Počasí bylo slunečné a na hřišti bylo pěkně horko. Družstva zahrála vzájemně po dvou utkáních a stejně jako loni vyhrálo družstvo z Lovečkovic, které se opět odvezlo putovní pohár. Naši hasiči skončili druzí a na třetím místě se umístilo družstvo z Úštěka. Po skončení turnaje zbylo ještě hodně sportovního elánu a hasiči si dali ještě pár her nohejbalu. U doskočiště skoku dalekého se zrodil nápad a několik nadšenců si také zaskákalo do dálky. Přispělo to k velmi dobré náladě jak zúčastněných, tak přihlížejících. V závěru akce překvapila starostka liběšické hasiče dárkem – předala maskota v podobě postavy hasiče v zásahovém obleku. Ten bude mít čestné místo v hasičské zbrojnici. Sportovní odpoledne se vyvedlo. Budeme se těšit na následující ročník.

FOTOGRAFIE ZDE...

Čtěte více »

Liběšická kašna 2012

Fotografie z Liběšické kašny najdete zde.

 

Čtěte více »

Oprava kostelní zdi v Liběšicích

V polovině července budou zahájeny stavební práce na ohradní zdi kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Dále podle sdělení Biskupství litoměřického získali grant od Ministerstva kultury ČR na restaurování sochy Panny Marie na schodišti ke kostelu. Socha bude přemístěna do ateliéru restaurátora.

Čtěte více »

« | 150 51 52 53 54 55 5660 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo