Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Úhrada místního poplatku za komunální odpad za 2. pololetí 2012

Upozorňujeme občany, že úhrada místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu

za 2. pololetí 2012 musí být provedena do 30. června 2012. Po tomto termínu nebudou už poskytovány úlevy podle počtu členů v domácnosti s trvalým pobytem, ale naopak se bude poplatek navyšovat až na trojnásobek.

 

V odůvodněných případech může být lhůta na základě dohody prodloužena do 16.července 2012.

Čtěte více »

Služba pro občany, kteří mají problémy s chůzí po schodech do 1. patra obecního úřadu

Obecní úřad Liběšice nechal v přízemí budovy vlevo od vchodu do obřadní síně zabudovat zvonek s tzv. vrátníkem pro ty občany, kterým dělají problémy schody do 1. patra. Po stisknutí tlačítka se Vám ozve pracovnice, které sdělíte svůj požadavek a příslušná pracovnice k Vám přijde vyřídit Vaši žádost.

Bezbariérový přístup do přízemí budovy se nachází ze dvora úřadu, kde je rovněž parkoviště pro osobní automobily.

Čtěte více »

Nejkrásnější, okno, balkon, předzahrádka

Obec Liběšice vyhlašuje 1. ročník soutěže „O nejkrásnější okno, balkon, předzahrádku“ a Vy se můžete zapojit. Stačí vyzdobit okno, balkon či předzahrádku květinami, my je vyfotíme, předáme nezávislé porotě k posouzení a pak se jen bude čekat, kdo vyhraje.

 

 

Soutěží se ve 3 kategoriích:
1. Rozkvetlé okno
2. Rozkvetlý balkon
3. Rozkvetlá předzahrádka
V každé kategorii budou odměněni 3 soutěžící:
1. místo   500 Kč
2. místo   300 Kč
3. místo   200 Kč

Soutěží se ve 3 kategoriích:

1. Rozkvetlé okno

2. Rozkvetlý balkon

3. Rozkvetlá předzahrádka
V každé kategorii budou odměněni 3 soutěžící:

1. místo   500 Kč

2. místo   300 Kč

3. místo   200 Kč

 

 

Fotografie budou zveřejněny na webových stránkách obce www.libesice.cz a na úřední desce v parku v Liběšicích. Soutěž bude ukončena 

30. září 2012.

 

Zkrásněte svá okna, balkony, okolí domu.

Hodně štěstí.

 

Čtěte více »

Oslavy Dne dětí v Liběšicích

V sobotu 2. června 2012 se již v 6,00 hodin ráno sešla ve školní kuchyni tzv. „Pečící skupina“, tj. Michaela Pavelková, Mgr. Jiřina Lhotová, Milena Elísková, Milena Hrubešová, Petra Budková a Alena Knobová, které pro děti napekly 300 makových, tvarohových, povidlových a ořechových koláčků.

Fotografie....

Čtěte více »

Liběšická kašna 2012

na plečkách (stará kola)

 

V sobotu  11. srpna 2012

- 13,00 hodin     Prezentace

- 14,00 hodin     Zahájení

17,00 hodin     Jarmareční hudební kapela NEŠLAPETO

- 20,00 hodin     Diskotéka

 

Předběžné přihlášky:    Obecní úřad Liběšice

                                             tel.: 416 798 112

                                             e-mail: obec@libesice.cz

Čtěte více »

Dětský den

 

Haló, haló!
Oznamuje se všem dětem i dítkám školkou i školou povinným i všem ostatním, jakož i jejich rodičům a prarodičům, že den plný her, zábavy a fantastických zážitků je za dveřmi. Holky i kluci, připravte se - Váš svátek se blíží.
V sobotu 2. června 2012 o 14. hodině se hřiště u školy promění v dětské království, kde si splníte svá přání. Čeká na vás vrchovatá porce her, smíchu, soutěží a zábavy. 
Těší se na vás pořadatelé:
Obecní úřad Liběšice s kulturní komisí, 
Sbor dobrovolných hasičů, 
Tělovýchovná jednota, Myslivecké 
sdružení, AVZO, Sdružení 
zdravotně postižených.

Haló, haló!

Oznamuje se všem dětem i dítkám školkou i školou povinným i všem ostatním, jakož i jejich rodičům a prarodičům, že den plný her, zábavy a fantastických zážitků je za dveřmi. Holky i kluci, připravte se - Váš svátek se blíží.V sobotu 2. června 2012 o 14. hodině se hřiště u školy promění v dětské království, kde si splníte svá přání. Čeká na vás vrchovatá porce her, smíchu, soutěží a zábavy. 


Těší se na vás pořadatelé:Obecní úřad Liběšice s kulturní komisí, Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota, Myslivecké sdružení, AVZO, Sdružení zdravotně postižených.

Čtěte více »

Letošní výjezdy liběšických hasičů

V roce 2012 vyjížděla zásahová jednotka liběšických hasičů již 6x:

6. února v 21,17 hodin - Konojedy – požár osobního auta

16. března v 00,26 hodin - Liběšice – kouřící kotel

26. března v 10,41 hodin - Habřina – požár chalupy

30. dubna v 21,40 hodin - Dolníc Chobolice – planý poplach

2. května v 16,18 hodin - Lukov – požár lesního porostu

4. května v 19,41 hodin - Liběšice – požár chmelinky

Čtěte více »

Jaké byly letošní Slavnosti květů?

No prostě skvělé.

Pátý ročník této nové tradice, kterou pořádá Unie ovocnářů severočeského regionu ve spolupráci s obcemi Liběšice, Třebušín, Staňkovice, Chudoslavice a Ploskovice se konal 28. dubna za krásného slunečného počasí a sady, kterými se po trase projíždělo, opravdu právě kvetly.

Čtěte více »

Jak jsme pálili čarodějnice

Pálení čarodějnic patří k nejoblíbenějším svátkům.

Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc, Valpružina noc nebo Beltine) se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví příchod jara. 

Čtěte více »

« | 150 51 52 53 54 55 5658 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo