Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Rozloučení s mateřskou školou

Na odpoledne 20. června 2012 připravily učitelky Mateřské školy zahradní slavnost, na kterou pozvaly všechny děti ze školky i jejich rodiče.

Čtěte více »

Taneček pro seniory

V neděli 24. června 2012 odpoledne se konal tradiční taneček pro seniory na sále informačního centra v budově obecního úřadu.

Tanečky organizují členky Sboru pro občanské záležitosti  čele se svou předsedkyní pí. Věrou Chládkovou.

Čtěte více »

Vítání občánků 2012

V neděli 24. června 2012 dopoledne se v obřadní síni na obecním úřadě konalo slavnostní vítání občánků. Starostka obce Alena Knobová společně s členkami Sboru pro občanské záležitosti Věrou Chládkovou, Růženou Pajerovou a Miluší Kracíkovou přivítala do života tyto mrňousky:

Maxe Klimeše, Alexe Knoba, Anežku a Josefa Němcovy, Jana Čapka, Sáru Sojkovou, Jakuba Mühlfaita.

Obřad zpestřilo kulturní vystoupení žáků naší školy Anny Marounové, Anne-Marie Černé, Nikoly Vavříkové, Terezy Tompové a Marka Budky.

Fotografie

Čtěte více »

Úhrada místního poplatku za komunální odpad za 2. pololetí 2012

Upozorňujeme občany, že úhrada místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu

za 2. pololetí 2012 musí být provedena do 30. června 2012. Po tomto termínu nebudou už poskytovány úlevy podle počtu členů v domácnosti s trvalým pobytem, ale naopak se bude poplatek navyšovat až na trojnásobek.

 

V odůvodněných případech může být lhůta na základě dohody prodloužena do 16.července 2012.

Čtěte více »

Služba pro občany, kteří mají problémy s chůzí po schodech do 1. patra obecního úřadu

Obecní úřad Liběšice nechal v přízemí budovy vlevo od vchodu do obřadní síně zabudovat zvonek s tzv. vrátníkem pro ty občany, kterým dělají problémy schody do 1. patra. Po stisknutí tlačítka se Vám ozve pracovnice, které sdělíte svůj požadavek a příslušná pracovnice k Vám přijde vyřídit Vaši žádost.

Bezbariérový přístup do přízemí budovy se nachází ze dvora úřadu, kde je rovněž parkoviště pro osobní automobily.

Čtěte více »

Nejkrásnější, okno, balkon, předzahrádka

Obec Liběšice vyhlašuje 1. ročník soutěže „O nejkrásnější okno, balkon, předzahrádku“ a Vy se můžete zapojit. Stačí vyzdobit okno, balkon či předzahrádku květinami, my je vyfotíme, předáme nezávislé porotě k posouzení a pak se jen bude čekat, kdo vyhraje.

 

 

Soutěží se ve 3 kategoriích:
1. Rozkvetlé okno
2. Rozkvetlý balkon
3. Rozkvetlá předzahrádka
V každé kategorii budou odměněni 3 soutěžící:
1. místo   500 Kč
2. místo   300 Kč
3. místo   200 Kč

Soutěží se ve 3 kategoriích:

1. Rozkvetlé okno

2. Rozkvetlý balkon

3. Rozkvetlá předzahrádka
V každé kategorii budou odměněni 3 soutěžící:

1. místo   500 Kč

2. místo   300 Kč

3. místo   200 Kč

 

 

Fotografie budou zveřejněny na webových stránkách obce www.libesice.cz a na úřední desce v parku v Liběšicích. Soutěž bude ukončena 

30. září 2012.

 

Zkrásněte svá okna, balkony, okolí domu.

Hodně štěstí.

 

Čtěte více »

Oslavy Dne dětí v Liběšicích

V sobotu 2. června 2012 se již v 6,00 hodin ráno sešla ve školní kuchyni tzv. „Pečící skupina“, tj. Michaela Pavelková, Mgr. Jiřina Lhotová, Milena Elísková, Milena Hrubešová, Petra Budková a Alena Knobová, které pro děti napekly 300 makových, tvarohových, povidlových a ořechových koláčků.

Fotografie....

Čtěte více »

Liběšická kašna 2012

na plečkách (stará kola)

 

V sobotu  11. srpna 2012

- 13,00 hodin     Prezentace

- 14,00 hodin     Zahájení

17,00 hodin     Jarmareční hudební kapela NEŠLAPETO

- 20,00 hodin     Diskotéka

 

Předběžné přihlášky:    Obecní úřad Liběšice

                                             tel.: 416 798 112

                                             e-mail: obec@libesice.cz

Čtěte více »

Dětský den

 

Haló, haló!
Oznamuje se všem dětem i dítkám školkou i školou povinným i všem ostatním, jakož i jejich rodičům a prarodičům, že den plný her, zábavy a fantastických zážitků je za dveřmi. Holky i kluci, připravte se - Váš svátek se blíží.
V sobotu 2. června 2012 o 14. hodině se hřiště u školy promění v dětské království, kde si splníte svá přání. Čeká na vás vrchovatá porce her, smíchu, soutěží a zábavy. 
Těší se na vás pořadatelé:
Obecní úřad Liběšice s kulturní komisí, 
Sbor dobrovolných hasičů, 
Tělovýchovná jednota, Myslivecké 
sdružení, AVZO, Sdružení 
zdravotně postižených.

Haló, haló!

Oznamuje se všem dětem i dítkám školkou i školou povinným i všem ostatním, jakož i jejich rodičům a prarodičům, že den plný her, zábavy a fantastických zážitků je za dveřmi. Holky i kluci, připravte se - Váš svátek se blíží.V sobotu 2. června 2012 o 14. hodině se hřiště u školy promění v dětské království, kde si splníte svá přání. Čeká na vás vrchovatá porce her, smíchu, soutěží a zábavy. 


Těší se na vás pořadatelé:Obecní úřad Liběšice s kulturní komisí, Sbor dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jednota, Myslivecké sdružení, AVZO, Sdružení zdravotně postižených.

Čtěte více »

« | 149 50 51 52 53 54 5558 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo