Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Hasiči v Ploskovicích

V pátek 24. srpna 2012 se zúčastnili členové Sboru dobrovolných hasičů Liběšice představení opery Carmen v zámeckém parku v Ploskovicích. Jednotka SDH Liběšice byla požádána o zajištění hasičského dozoru této akce a  zároveň byly nabídnuty volné vstupenky pro dámský doprovod.

Začátek představení byl ve 21,00 hodin, kdy se již stmívalo a nasvícená scéna  i její okolí, park i sám zámek skýtal  nádhernou  podívanou pro přicházející diváky.

Přestože se po zahájení představení  přehnaly dvě přeháňky, díky pláštěnkám, které se prodávaly před zahájením v místním stánku, nebylo obecenstvo nijak nemile vyrušeno a  další průběh  večera již byl bez deště, naopak velice příjemný.

Hlídkující hasiči měli pouze jediný zásah – pana dirigenta  ohrožoval sršeň. O přestávce byl sršeň zlikvidován.

 

Ojedinělý letní večer s podmanivou operou, více než 100 členným souborem a závěrečným ohňostrojem v romantickém prostředí  zámeckého parku byl nezapomenutelným zážitkem pro všechny přítomné.

Celý článek zde...

Čtěte více »

Turnaj Ladislava Beránka v malé kopané

V sobotu 18. srpna 2012 se konal 4. ročník turnaje hasičů v malé kopané na umělém hřišti u Základní školy v Liběšicích. Pro účastníky bylo připraveno i občerstvení – pivo, limonády, káva, domácí pečivo a opékané buřty. Kromě našich hasičů dorazilo družstvo hasičů z Lovečkovic a družstvo Hasičského záchranného sboru z Úštěka. Počasí bylo slunečné a na hřišti bylo pěkně horko. Družstva zahrála vzájemně po dvou utkáních a stejně jako loni vyhrálo družstvo z Lovečkovic, které se opět odvezlo putovní pohár. Naši hasiči skončili druzí a na třetím místě se umístilo družstvo z Úštěka. Po skončení turnaje zbylo ještě hodně sportovního elánu a hasiči si dali ještě pár her nohejbalu. U doskočiště skoku dalekého se zrodil nápad a několik nadšenců si také zaskákalo do dálky. Přispělo to k velmi dobré náladě jak zúčastněných, tak přihlížejících. V závěru akce překvapila starostka liběšické hasiče dárkem – předala maskota v podobě postavy hasiče v zásahovém obleku. Ten bude mít čestné místo v hasičské zbrojnici. Sportovní odpoledne se vyvedlo. Budeme se těšit na následující ročník.

FOTOGRAFIE ZDE...

Čtěte více »

Liběšická kašna 2012

Fotografie z Liběšické kašny najdete zde.

 

Čtěte více »

Oprava kostelní zdi v Liběšicích

V polovině července budou zahájeny stavební práce na ohradní zdi kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Dále podle sdělení Biskupství litoměřického získali grant od Ministerstva kultury ČR na restaurování sochy Panny Marie na schodišti ke kostelu. Socha bude přemístěna do ateliéru restaurátora.

Čtěte více »

Dar Ústeckého kraje liběšickým hasičům

V neděli 24. června 2012 se zástupci Sboru dobrovolných hasičů Liběšice Karel Zenker, Jaroslav Matoušovský, Martin Kudibál, Pavel Brož, Jaroslava Zenkerová, Jitka Matoušovská a Zuzana Vránová společně se starostkou obce Alenou Knobovou zúčastnili „Dne záchranářů Ústeckého kraje“ na Autodromu v Mostě, kde převzali dar Ústeckého kraje, a to plovoucí čerpadlo v hodnotě 39.990 Kč, které bude vydatným pomocníkem při jejich činnosti např. při zdolávání přívalových dešťů, které obec i okolní obce postihují.

Fotografie

Čtěte více »

Finanční dar obce Liběšice budoucím prvňáčkům

Zastupitelstvo obce Liběšice na svém zasedání dne 26. června 2012 schválilo poskytnutí finančního příspěvku 1.000 Kč každému novému prvňáčkovi liběšické školy.

Tato částka bude převedena na účet školy, která za tyto peníze nakoupí učební pomůcky, které by jinak museli hradit rodiče.

Čtěte více »

Rozloučení s mateřskou školou

Na odpoledne 20. června 2012 připravily učitelky Mateřské školy zahradní slavnost, na kterou pozvaly všechny děti ze školky i jejich rodiče.

Čtěte více »

Taneček pro seniory

V neděli 24. června 2012 odpoledne se konal tradiční taneček pro seniory na sále informačního centra v budově obecního úřadu.

Tanečky organizují členky Sboru pro občanské záležitosti  čele se svou předsedkyní pí. Věrou Chládkovou.

Čtěte více »

Vítání občánků 2012

V neděli 24. června 2012 dopoledne se v obřadní síni na obecním úřadě konalo slavnostní vítání občánků. Starostka obce Alena Knobová společně s členkami Sboru pro občanské záležitosti Věrou Chládkovou, Růženou Pajerovou a Miluší Kracíkovou přivítala do života tyto mrňousky:

Maxe Klimeše, Alexe Knoba, Anežku a Josefa Němcovy, Jana Čapka, Sáru Sojkovou, Jakuba Mühlfaita.

Obřad zpestřilo kulturní vystoupení žáků naší školy Anny Marounové, Anne-Marie Černé, Nikoly Vavříkové, Terezy Tompové a Marka Budky.

Fotografie

Čtěte více »

« | 149 50 51 52 53 54 5558 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo