Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Informace k 1. občanskému průkazu, Informace cestovní doklady

Informace k 1. občanskému průkazu 

Informace cestovní doklady

Čtěte více »

HRAD PANNA – NOVOVĚKÁ PEVNOST ZROZENÁ HUSITSKÝMI VÁLKAMI

Hrad Pannu založil Zikmund Děčínský z Vartemberka roku 1421 – v době, kdy obléhal nový hrad Kalich svého úhlavního nepřítele Jana Žižky z Trocnova. Vartemberkovo úsilí o dobytí Kalicha však nejenže nebylo korunováno úspěchem, ale o dva roky později dokonce ztratil i opěrný bod vlastní. Žižka tehdy ovšem mohl nepřátelský hrad zničit, učinil však pravý opak: proměnil jej ve svoji vojenskou základnu. Husité pak Pannu rozšířili a opevnili do té míry, že se stala jednou z nejvýznamnějších pevností své doby. To si uvědomoval i císař Zikmund, který roku 1437 osobně nařídil hrad zbořit. Obléhání Panny zemskou hotovostí nebylo dlouho korunováno úspěchem, ale nakonec císařským nahrála šťastná náhoda. Tou se stalo zajetí velitele hradní posádky, který se tajně vypravil pro posily do Hradce, avšak u Prahy byl rozpoznán a zajat. Musel pak dát obráncům příkaz ke kapitulaci, po níž následovalo už jen vykonání Zikmundova rozkazu.

Pozvánka

Čtěte více »

Prodejní velikonoční výstava

Ve středu 4. dubna 2012 od 9,00 hodin do 14,00 hodin se koná prodejní výstava velikonočních výrobků dětí z liběšické mateřské a základní školy a také klientů z Domova na zámku v obřadní místnosti Obecního úřadu v Liběšicích.

Přijďte se podívat a popřípadě zakoupit i hezké věcičky na velikonoce a podpořit tak naše děti.

Čtěte více »

Svoz drobného nebezpečného odpadu

Jarní svoz drobného nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 14. dubna 2012.

Bližší informace obdržíte.

POZOR !!!

Přečtěte si, prosím, pozorně letáček, který obdržíte a řiďte se jeho pokyny, tzn. hlavně:

-     odpad předávejte pracovníkům svozové firmy přímo  (nevozte jej už v pátek)

-     odevzdávejte pouze to, co je v letáku uvedeno (NE např. pračky, pneumatiky).

Čtěte více »

Životní podmínky 2012 – výběrové šetření v domácnostech

Český statistický úřad bude v době od 25. února do 13. května 2012 uskutečňovat ve vybraných domácnostech (celkem 10.712) prostřednictvím vybraných tazatelů šetření, jehož smyslem je získávat dlouhodobé srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením společně s občanským průkazem  nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.

Informace: 

- pí. Helena Nebeská, tel. : 485 238 807, 731 622 010

- pí. Miloslava Barčová, tel. : 731 622 018

Čtěte více »

« | 147 48 49 50 51 52 53 54 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo