Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Památka zemřelých v Liběšicích

sobota 3. 11. 2012

***

15.00 hod. hřbitov

- pobožnost na hřbitově v Liběšicích ( u kříže)

***

16.00 hod. kostel v Liběšicích

- mše svatá za všechny drahé zemřelé v kostele v Liběšicích

***

Srdečně zveme – farní úřad v Liběšicích

Čtěte více »

Výzva k odstranění či okleštění stromoví a jiných porostů

Vzhledem k tomu, že se blíží konec vegetačního období, vyzýváme majitele nemovitostí, aby v době vegetačního klidu (od 1.11. do 31.3.) provedli zdravotní řezy na stromech či jiných porostech, které zasahují do vedení elektrické energie, do telefonních kabelů nebo do chodníků či místních komunikací, kde tvoří překážku v chůzi nebo v jízdě.

 

Děkujeme za vstřícnost.

Čtěte více »

Nabídka obecního bytu k prodeji

Obec Liběšice nabízí k prodeji byt v Liběšicích:

− byt č. 7, 4 + 1 ve 2. podlaží o velikosti 86,47 m2 za cenu 311.292

Bližší informace obdrží zájemce o koupi v kanceláři obecního úřadu, na tel. čísle 416 798 112 nebo prostřednictvím e-mailu: obec@libesice.cz.

Čtěte více »

Štrůdlpárty

3. listopadu 2012 se uskuteční v bývalé Restauraci Na Zlaté 6 Štrůdl párty, tedy soutěž o nejlepší dezert, jehož hlavní složkou jsou jablka. Soutěže se může zúčastnit každý z obce Liběšice a přilehlého okolí, který přinese alespoň 1 kilogram vlastnoručně vyrobeného dezertu.

Začátek je ve 14 hodin.

Odborná porota vyhodnotí donesené moučníky, nejlepší výrobky budou oceněny.

S chutí do toho !!!

Čtěte více »

Liběšický fobal

Obec Liběšice každoročně ve svém rozpočtu počítá s finančním příspěvkem pro místní tělovýchovu a sport.

V roce 2011 tento příspěvek představoval částku 379.909 Kč. Z této částky 85.000 Kč obdržel SK Liběšice. Dále obec sportovcům zakoupila žací traktor za 99.990 Kč, realizovala odvodnění  fotbalového hřiště za 94.626 Kč a uhradila elektřinu za 16.730 Kč.

V letošním roce obec poskytla 20.000 Kč na zakoupení nových dresů a bund pro hráče žákovského družstva a pro nově vytvořenou fotbalovou přípravku zakoupila čtyři branky se sítěmi za 80.000 Kč.

Letos si sportovci udělali několik brigád na údržbě kabin a hřiště. Obojí je majetkem obce Liběšice, která je fotbalistům zdarma zapůjčila. Udržovací práce vyvrcholily vybudováním nového sociálního zařízení pro návštěvníky. Kabiny dostaly i nový nátěr fasády, a to v klubových barvách žlutá – modrá. Materiál na práce uhradila obec, práce provedli zdarma sportovci.

Sportovní klub má od obce zapůjčenu zasklenou informační vitrinu umístěnou u kulturního domu. Vitrina pravidelně přináší čerstvé informace o fotbalovém dění v Liběšicích. Sportovci mají i velice pěkné a kvalitní webové stránky.

Pokud máte zájem o liběšický fotbal, podívejte se na ně: www.sk-libesice.cz.

Budete překvapeni.

Čtěte více »

Střelecký den

Myslivecké sdružení Nové Sedlo Liběšice uspořádalo v sobotu 8. září 2012 na své střelnici v Liběšicích  již tradiční Střelecký den.

Jednalo se o závod tříčlenných družstev. Z malorážky se střílely 3 nástřelné rány a 10 rad do soutěže na terč: liška vleže, srnec pevná tyč, kňour ve stoje bez opory, běžící kňour 5 ran bez opory. Vzdálenost činila 35 m.

Myslivci připravili přátelské posezení včetně občerstvení. Pořádali tuto akci v rámci plánu kulturních akcí obecního úřadu v Liběšicích a měla přispět k utužení kolektivu a všech přátel myslivosti a organizací v obci.

Akce se vydařila.

Výsledky zde...

Čtěte více »

« | 147 48 49 50 51 52 5359 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo