Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Zimní turnaj ve stolním tenise

Dne 8.12.2012 se pod patronací Komise pro mládež a tělovýchovu uskutečnil na sále Obecního úřadu v Liběšicích Zimní turnaj ve stolním tenise.Turnaje se zúčastnilo 14 hráčů.Turnaj se hrál systémem dvou skupin po sedmi hráčích, ve kterých se utkal každý s každým. Nejlepší tři z každé skupiny postoupili mezi nejlepších šest hráčů a ti si zahráli opět systémem každý s každým o konečné umístnění v turnaji. V posledním utkání turnaje se utkali Zděněk Cyrkva a Pavel Kuře a protože měli oba hráči jako jediní po čtyřech vítězstvích, zažili jsme opravdu pěkné a kvalitní finále, ve kterém nakonec zvítězil a tím i celý turnaj vyhrál Zdeněk Cyrkva. Na druhém místě se umístnil Pavel Kuře a třetí místo obsadil Karel Knop. Zimní turnaj ve stolním tenise 2012 se určitě vydařil. Všem zúčastněným děkujeme a budeme se těšit za rok, až se opět sejdeme u tenisových stolů.
Komise pro mládež a tělovýchovu

Pořadí 1 - 6 místo : 
1.místo: Zdeněk Cyrkva
2.místo: Pavel Kuře
3.místo: Karel Knop
4.místo: Vlastimil Hanyš
5.místo: Jaroslav Nepovím ml.
6.místo: Jakub Vlasák

 

Fotografie zde...

Čtěte více »

Nový zdroj pitné vody pro Trnobrany

Dne 11.12.2012  telefonicky kontaktoval starostku A.Knobovou Ing. Pech ze Severočeských vodovodů a kanalizací v Litoměřicích, které mimo jiných zařízení provozují také vodovodní řady v Liběšicích a Trnobranech, a informoval ji, že bylo provedeno propojení vodovodního řadu Trnobran s vodárnou pod kaštany pod Trnobrany, odkud jsou vodou zásobovány celé Liběšice a nyní  tedy i Trnobrany. Dosud do Trnobran proudila voda z prameniště nad Srdovem, ale to bývalo při přívalových deštích zaplavováno a voda znehodnocena. Místo pitné vody  měli trnobranští žlutou břečku., na kterou si stěžovali. SČVK se rozhodly pro toto řešení a zajistily  pro Trnobrany  pitnou vodu, která je do vodárny přiváděna z úpravny vody z Malešova.

Čtěte více »

Liběšická kniha hříchů

Letos již počtvrté připravila kulturní komise Liběšickou knihu hříchů. Do stodoly obecního úřadu, která se pro tento den proměnila v peklo i ráj, přicházely děti se svými příbuznými, aby se kály ze svých hříchů, které měli čerti s Luciperem zapsané v Knize hříchů pro každé dítě. Ale nakonec žádné dítě neskončilo v pekle, neboť anděl s Mikulášem je obhájili na základě dobrých zpráv v Knize dobrých skutků. Za odměnu si děti odnesly čokoládového Mikuláše.
Následující den – 5. prosince – obcházeli obec čerti Luciperem a andělé s Mikulášem.

Čtěte více »

Rozsvícení vánočního stromu

V pondělí 3.prosince se v 17,00 hodin u hřiště u školy sešli děri i dospělí a vydali se na pochod obcí v lampionovém průvodu. Po příchodu na náměstí zazněly fanfáry v podání žesťového kvarteta a do tmy zazářil rozsvícený vánoční strom. Kulturní pásmo připravila školní družina pod vedením vychovatelky Naděždy Umanové. Slavnosti se zúčastnily i ostatní paní učitelky v čele s p. ředitelem Mgr. Táborským. Program dále pokračoval koledami opět v podání žesťového kvarteta. Pracovnice obce podávaly přítomným horký čajíček, svařené víno a punč. Děti dostaly adventní kalendáře. Celou slavnost ukončil ohňostroj. Slavnosti se zúčastnilo 150 dětí se svými rodiči a ostatními příbuznými, ale i další dospělí obyvatelé obce.

Čtěte více »

POZVÁNKA

Obecní  úřad  Liběšice,  Základní  škola  a  Mateřská  škola  Liběšice  a ZUŠ  Litoměřice  pořádají 

 ve středu  19. prosince 2012  od  1700 hodin  na  sále  Kulturního  domu  v  Liběšicích 

Vánoční  koncertna  který  jste  srdečně  zváni.


 Obecní  úřad  Liběšice  zve  na  slavnostní  rozsvícení  vánočního  stromu v pondělí  3. prosince  2012.

  Program:  1700  Lampionový průvod od školy

 1730  Rozsvícení vánočního stromu, trubači, kulturní vystoupení žáků školy

  Dále je pro Vás připraveno něco na zahřátí a překvapení.


Obecní  úřad  Liběšice  a  Sbor  pro  občanské  záležitosti  připravily na  neděli  16. prosince 2012  od  1400 hodin  na  sále  obecního  úřadu  

Předvánoční  posezení  se  seniory.

 

Program:    -  Kulturní  vystoupení  dětí  a  Ohnivých  žen

-  Občerstvení

-  Hudba,  taneček,  povídání  si

Srdečně  zvou  pořadatelé.

Čtěte více »

Kniha hříchů 2012

Obecní úřad Liběšice s kulturní komisí pořádají 4. ročník Liběšické knihy hříchů na nádvoří obecního úřadu v úterý 4. prosince 2012. Pro předškoláky od 17 hodin, pro školáky od 18 hodin. Přijďte se svými dětmi a uvidíte, že čerti, andělé a Mikuláš vědí všechno.

 

 

Čtěte více »

« | 145 46 47 48 49 50 5159 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo