Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Místní knihovna Liběšice - Co je u nás nového?

Po prázdninách se těšíme na všechny a doufáme, že i na nové čtenáře.

Knihovna je pro Vás otevřena každý den od 7,00 hodin až do 15,00 hodin a v pondělí dokonce až do 17,30 hodin.

 

Pro prvních pět nejmenších čtenářů v měsíci září jsme připravili malé dárečky, které už jsme začali rozdávat. Možná jich rozdáme i více.

 

Také jsme vyhlásili soutěž „Chceš vymýšlet pohádku?“.

S malými čtenáři budeme skládat a malovat pohádku společně a větší se mohou přihlásit a vymyslet svou pohádku. Čas máme do konce listopadu.

První čtyři přihlášky již jsou odevzdané a jsou to děti z 5. třídy. Zaslouží si pochvalu.

 

A víte, že naše knihovna je i tajemná?

Můžete v ní nalézt různé obrázky a dárečky, které jsou zde schované.

 

 

Přijďte navštívit naši knihovnu sami nebo s kamarády a určitě zde naleznete něco zajímavého.

Čtěte více »

Dálková doprava vody Chotiněves

V loňském roce přišli hasiči z Chotiněvse na okrskovou schůzi s nápadem vyzkoušet dálkovou dopravu vody pomocí hadic v rámci cvičení okrsku a zdali bychom dokázali dostat vodu z vodní nádrže na kraji obce přes náves až za vesnici ke kostelu. Nejlepší, jak to zjistit, bylo to, že to zkusíme.

Čtěte více »

O nejlepší regionální výrobek ÚK - Kraje Přemysla Oráče

Výsledky hodnocení z 6.9.2012 soutěže "O nejlepší regionální výrobek ÚK - Kraje Přemysla Oráče" za rok 2012.

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽEČESTNÁ UZNÁNÍ

Čtěte více »

Finanční příspěvek Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích

Jako již několik roků, tak i letos schválilo zastupitelstvo obce finanční příspěvek Hospici  sv. Štěpána v Litoměřicích.

Vzhledem k současné špatné finanční situaci Hospice, schválila rada obce další finanční příspěvek také ve výši 10.000 Kč, neboť si jsme vědomi obrovského významu tohoto zařízení.

Čtěte více »

Zahájení školního roku 2012 – 2013

3. září, tak jako v celé republice, začal i na Základní škole a Mateřské škole v Liběšicích nový školní rok.

Fotografie zde...

Čtěte více »

Nový ředitel Základní školy a Mateřské školy Liběšice

Obec Liběšice vyhlásila konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/-ky naší školy. Do konkurzu se přihlásili 4 uchazeči a konkurzní komise doporučila jako nejvhodnějšího uchazeče Mgr. Táborského.

Rada obce do svého jednání dne 21. srpna přizvala Mgr. Táborského a Mgr. Wolfovou, která byla komisí vyhodnocena jako druhá nejlepší uchazečka, a po provedených pohovorech se rada obce rozhodla jmenovat ředitelem školy Mgr. Jana Táborského, dvaatřicetiletého učitele bydlícího v Úštěku.

Čtěte více »

Příprava školy na rok 2012 – 2013

V červenci byla dokončena rozsáhlá stavební akce „ZŠ Liběšice – zateplení obálky stavby“, která započala 1. listopadu 2011 předáním staveniště.

Celá stavba vyšla obec na 15,5 milionu korun, které obec uhradila ze svých zdrojů, aniž by se musela zadlužit. Nyní bude probíhat vyhodnocení stavby a obec by měla obdržet dotaci z evropských fondů ve výši 10.542.176 Kč ze státních zdrojů, ale přesto vlastní podíl činí 4.212.080 Kč.

Čtěte více »

Návštěva senátora A. Vondry v Liběšicích

Ve čtvrtek 30. srpna 2012 v odpoledních hodinách zavítal do Liběšic senátor Alexandr Vondra. Na obecním úřadě se setkal se starostkou Alenou Knobovou a zastupitelkami obce B. Peškovou a D. Bočkovou. Společně besedovali o současném dění v obci, o problematice malých obcí. Na závěr setkání starostka pozvala pana senátora na prohlídku naší základní a mateřské školy, která od listopadu prodělala rozsáhlou opravu.

Ve škole se pan senátor setkal s novým ředitelem Mgr. Táborským, zástupkyní Mgr. Laňkovou a s dalšími učitelkami, které připravovaly své třídy a celou školu na nový školní rok.

Čtěte více »

« | 144 45 46 47 48 49 5054 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo