Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Vítání občánků 2012

Na neděli 9.prosince bylo připraveno letos již druhé vítání občánků. Pozváno bylo deset nově narozených dětí, dvě se nedostavily. Slavnost zahájilo vystoupení Anny Marounové, Nikoly Vavříkové, Anna Marie Černé, Marka Budky a Petra Bočka. Předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti Věra Chládková představila přítomné dětičky, starostka Alena Knobová je krátkým projevem přivítala jako nové občánky obce a členky SPOZu Jaroslava Kodešová a Jaroslava Plavcová jim předaly dárky od obce. Slavnosti se s dětmi zúčastnili jejich rodiče, ale i prarodiče a další příbuzní.

Čtěte více »

Oznámení o uzavření Obecního úřadu v Liběšicích

Oznamujeme, že v době od 20.12.2012 do 31.12.2012 bude Obecní úřad Liběšice uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

Děkujeme za pochopení.

Čtěte více »

Vánoční Bohoslužby v Liběšicích

24. 12. 2012 – 16.00 – první vánoční mše „půlnoční“

25. 12. 2012 – 16.00 – Božíhodová mše svatá

29. 12. 2012 – 16.00 – sobota – svátek Svaté rodiny

1. 1. 2013 – 16.00 – Novoroční mše svatá za obec Liběšice a její obyvatele

5. 1. 2013 – 16.00 –  sobota - Svatvečer  sv. Tří Králů  - žehnání  vody, křídy a kadidla

12. 1. 2012 – 16.00 – sobota – svátek Křtu Páně

Srdečně zveme.                                                                                                 

Po celou dobu vánoční se zpívají koledy a vánoční písně.

 

Čtěte více »

Posezení se seniory

V neděli 16.prosince odpoledne se na sále informačního centra na obecním úřadě sešlo na 60 obyvatel na tradičním předvánočním setkání, které zahájila starostka obce Alena Knobová. Poté přivítala přítomné předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti Věra Chládková, která je také seznámila s činností sboru v letošním roce.Krátké kulturní vystoupení školáků uvedl ředitel školy Mgr. Jan Táborský. Poté následovaly scénky v podání liběšických Ohnivých žen. Tentokrát se ve svém vystoupení zaměřily na významné dny v předvánočním období a seznámily se životopisy svatých z tohoto období / Lucie, Mikuláš, .../. Předaly přítomným i malé dárky. Po podání občerstvení následovala volná zábava – povídání si, tanec, zpěv, recitace. Všichni přítomní odcházeli spokojeni s hezky prožitým nedělním odpolednem.

Fotografie...

Čtěte více »

Divadelní představení

Na sobotní odpoledne 15.prosince připravila kulturní komise divadelní představení  „ Strach má velké oči“ v podání amatérského divadýlka Helemele z Michalovic. Představení bylo velice zdařilé, dětem se líbilo. Všichni také obdivovali nápadiré dekorace.

Čtěte více »

Adventní koncert v kostele

V pátek 14.prosince v 19,00 hodin se v liběšickém kostele Nanebevzetí Panny Marie uskutečnil adventní koncert. Tři desítky obyvatel obce si vyslechly vážnou hudbu , ale i vánoční koledy v podání Veroniky Baštové za doprovodu Jiřího Lívance / housle/ a Jaroslava Puldy / varhany/. Koncertu se také zúčastnil biskupský vikář pro pastoraci R.D.Mgr. Martin Davídek.

Fotografie...

Čtěte více »

Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi

Liběšická škola se letos poprvé zapojila do projektu Český Ježíšek, ve kterém děti v celé republice vypouštějí balónky se svými přánimi Ježíškovi. Letos se tato akce konala 14.prosince. Před naší školou se sešlo přes 100 dětí a řada dospělých a v 15,15 hodin na pokyn Rádia Impuls byly balónky vypuštěny a vydaly se přes zámecký park směrem k Sedlu a pak dále k...

Čtěte více »

Zimní turnaj ve stolním tenise

Dne 8.12.2012 se pod patronací Komise pro mládež a tělovýchovu uskutečnil na sále Obecního úřadu v Liběšicích Zimní turnaj ve stolním tenise.Turnaje se zúčastnilo 14 hráčů.Turnaj se hrál systémem dvou skupin po sedmi hráčích, ve kterých se utkal každý s každým. Nejlepší tři z každé skupiny postoupili mezi nejlepších šest hráčů a ti si zahráli opět systémem každý s každým o konečné umístnění v turnaji. V posledním utkání turnaje se utkali Zděněk Cyrkva a Pavel Kuře a protože měli oba hráči jako jediní po čtyřech vítězstvích, zažili jsme opravdu pěkné a kvalitní finále, ve kterém nakonec zvítězil a tím i celý turnaj vyhrál Zdeněk Cyrkva. Na druhém místě se umístnil Pavel Kuře a třetí místo obsadil Karel Knop. Zimní turnaj ve stolním tenise 2012 se určitě vydařil. Všem zúčastněným děkujeme a budeme se těšit za rok, až se opět sejdeme u tenisových stolů.
Komise pro mládež a tělovýchovu

Pořadí 1 - 6 místo : 
1.místo: Zdeněk Cyrkva
2.místo: Pavel Kuře
3.místo: Karel Knop
4.místo: Vlastimil Hanyš
5.místo: Jaroslav Nepovím ml.
6.místo: Jakub Vlasák

 

Fotografie zde...

Čtěte více »

« | 143 44 45 46 47 48 4957 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo