Aktuality obce Liběšice

Dětský maškarní bál

Na sobotu 3. března 2012 odpoledne připravila kulturní komise s obecním úřadem pro děti maškarní karneval. Sál informačního centra v budově obecního úřadu zaplavily různé masky: Fiona a Shrek, drak, spousta princezen, Batmani, indiáni, pistolníci, čarodějky a další a další postavičky. Odpolednem plným soutěží, her a tancování provázel děti Kozlík, Šašek, Princezna a Gejša. Kromě asi 60 dětí se zúčastnili také rodiče, prarodiče a ostatní příbuzní.

Veselé odpoledne se opravdu vydařilo ke spokojenosti dětí i dospělých i pořadatelek. Ty kromě ústního poděkování obdrželi i jedno poděkování elektronickou poštou.

Fotografie zde...

Čtěte více »

Mše v kostele v Liběšicích

Mše v kostele v Liběšicích se budou konat každou sobotu od 16,00 hodin.

První mše bude tedy nyní v sobotu 10. března v 16,00 hodin.

Čtěte více »

Masopust 2012

Fotografie zde...

 

 

 

 

 

 

 

Čtěte více »

Akce

Zasedání komise kulturní, pro rodinu a děti

13. února 2012 se sešla komise a připravila akce pro děti na 1. pololetí 2012, vyhodnotila jako úspěšnou akci Pyžamový bál.

      

Čtěte více »

14. února 2012 svatba

Na sv. Valentýna uzavřeli v obřadní síni obecního úřadu sňatek paní Eva Bludská a

pan Jiří Antal.

Čtěte více »

Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Liběšice

V sobotu 14. ledna 2012 od 14,00 hodin se konala v přísálí Kulturního domu v Liběšicích Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Liběšice, na kterou byla pozvána starostka obce Alena Knobová a dále se jako host zúčastnil pan Zdeněk Cuc, člen okresního výboru hasičů Litoměřice a pan Karel Knop, bývalý velitel HZS v Úštěku, který je nyní v důchodu a je čestným členem liběšického SDH.

Hasiči hodnotili svou činnost v roce 2011 a bylo opravdu co hodnotit.

Čtěte více »

Informace k aktuálním otázkám rozsahu bezúplatného vzdělávání v mateřské škole, (k provedení § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. s účinností od 1. ledna 2012)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy        

V Praze dne 12. ledna 2012

Č.j.: MSMT-1425/2012-20

 

Zákon č. 472/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), mění také ustanovení § 123 odst. 2 tohoto zákona.

Čtěte více »

Zasedání školské a sociální komise 6.2.2012

V pondělí 6.2.2012 se sešla komise, která se zbývala problémem financování základních škol, ukončením ordinace dětské a zubní lékařky v Liběšicích.

Bylo dojednáno pozvat do příštího zasedání komise vedoucí mateřské školy

pí. Novákovou.

Čtěte více »

OBECNÍ KNIHOVNA V LIBĚŠICÍCH


Provozní doba :        Pondělí          :     7,00  -  17,30 hodin

                                 Úterý – Pátek :     7,00 -  15,00 hodin

 

Obecní knihovna je umístěna v 1. patře budovy Obecního úřadu.

Je vybavena 3 počítači, na kterých mají zájemci  zdarma přístup na internet.

V naší knihovně najdete knížky a pohádky pro děti i naučnou literaturu a beletrii pro mládež i pro dospělé.

 

Kromě knih jsou k půjčení i časopisy: ABC, Vlasta, Tina, Zahrádkář atd.


Přijďte  se  podívat.

Čtěte více »

« | 143 44 45 46 47 48 49 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo