Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Myslivecký ples

V sobotu 26. ledna od 20:00 hodin se koná na sále Kulturního domu Myslivecký ples.

Čtěte více »

Personální změny na obecním úřadě

Před koncem roku odešla na mateřskou dovolenou Ingrid Naimanová a došlo ke změně pracovní náplně Šárky Blažkové a Jaroslavy Zenkerové.

Čtěte více »

Jednání starostky s pracovníky diecéze

V pondělí 7.1. odpoledne navštívil starostku Jaroslav Pulda, sekretář generálního vikáře, a Radek Rejšek, diecézní organolog a kampanolog. Jednali o možných aktivitách v liběšickém kostele, o stavu jeho varhan / jsou napadeny červotočem / a o možnosti získání zvonu. Zabývali se i vzpomínkovou mší za pana profesora ThDr. JUDr. Miroslava Zedníčka, od jehož úmrtí uplyne 19.února jeden rok.

Čtěte více »

Zasedání školské a sociální komise a rady obce

V pondělí 7.ledna se na svém letošním prvním zasedání sešla školská a sociální komise pod vedením své předsedkyně Blaženy Peškové. 

Čtěte více »

Návštěvy u seniorek

V pondělí 7.ledna navštívila starostka obce Alena Knobová společně s předsedkyní Sboru pro občanské záležitosti Věrou Chládkovou liběšické občanky Vlastu Karlovou a Marii Babkovou, které nyní žijí v penzionech v Litoměřicích a které začátkem roku oslavily své 91. narozeniny.

Čtěte více »

Zasedání Sboru pro občanské záležitosti

Sbor pro občanské záležitosti se sešel v pondělí 7. ledna a pod vedením své předsedkyně Věry Chládkové připravil harmonogram návštěv u letošních jubilantů pro první pololetí letošního roku. Členky sboru navštěvují jubilanty, kteří dosáhli věku 60 let,pak 65, 70, 75, 80 a od tohoto věku již každý rok. Jubilanté obdrží od obce Liběšice blahopřání a dárkový koš v hodnotě 350 Kč. V letošním roce takto navštíví 127 občanů.

Čtěte více »

Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Liběšice

V sobotu 5. ledna odpoledne se konala valná hromada liběšických hasičů, kteří se sešli, aby vyhodnotili svou činnost v roce 2012. 

Čtěte více »

Finále Velké vánoční fotbalové soutěže

V sobotu 5. ledna se v obřadní síni obecního úřadu konalo finále Velké vánoční fotbalové soutěže. 

Čtěte více »

Novoroční mše svatá za obec Liběšice a její obyvatele

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Liběšicích se na Nový rok konala mše svatá za obec Liběšice a její obyvatele. 

Čtěte více »

Přivítání nového roku na vrcholku Sedla

Několik desítek let trvá tradice obyvatel vesnic kolem Sedla sejít se na Nový rok na jeho vrcholu. Nejinak tomu bylo i na tento Nový rok. Od rána sem stoupali děti, dospělí i psi, aby se setkali u bývalého památníku, popřáli si všechno nejlepší do nového roku, připili si na zdraví nezávadnou slivovičkou, opekli vuřty a zapsali se do vrcholové knihy. Ze zápisů a vzkazů v ní bylo zřejmé, že Sedlo bylo cílem výletů po celé vánoční období stejně tak jako tomu bylo po celý rok. Návštěvníci jsou nejen z různých míst naší republiky, ale dá se říci z různých míst světa.

Čtěte více »

« | 142 43 44 45 46 47 4858 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo