Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Novoroční mše svatá za obec Liběšice a její obyvatele

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Liběšicích se na Nový rok konala mše svatá za obec Liběšice a její obyvatele. 

Čtěte více »

Přivítání nového roku na vrcholku Sedla

Několik desítek let trvá tradice obyvatel vesnic kolem Sedla sejít se na Nový rok na jeho vrcholu. Nejinak tomu bylo i na tento Nový rok. Od rána sem stoupali děti, dospělí i psi, aby se setkali u bývalého památníku, popřáli si všechno nejlepší do nového roku, připili si na zdraví nezávadnou slivovičkou, opekli vuřty a zapsali se do vrcholové knihy. Ze zápisů a vzkazů v ní bylo zřejmé, že Sedlo bylo cílem výletů po celé vánoční období stejně tak jako tomu bylo po celý rok. Návštěvníci jsou nejen z různých míst naší republiky, ale dá se říci z různých míst světa.

Čtěte více »

Rozloučení se starým rokem v Trnobranech

V bývalé hasičské zbrojnici / nyní klubovně / u kapličky v Trnobranech se sešla řada obyvatel i chalupářů z Trnobran, aby se společně rozloučili se starým rokem a přivítali rok nový. Rozloučení uspořádalo občanské sdružení Velké Sedlo, kterému obec Liběšice dala klubovnu do bezplatného užívání. Na Nový rok zástupci sdružení vítali ve své klubovně turisty jdoucí na Sedlo nebo ze Sedla. Odpoledne se s nimi v klubovně sešla  starostka obce Alena Knobová jdoucí také ze Sedla.

Čtěte více »

Vánoční koncert

Ve středu 19.prosince v 17 hodin se zaplnil sál Kulturního domu v Liběšicích do posledního místečka – konal se zde Vánoční koncert, na kterém vystoupili žáci liběšické mateřské a základní školy a žáci LŠU z Litoměřic....

Fotografie zde...

Čtěte více »

Vítání občánků 2012

Na neděli 9.prosince bylo připraveno letos již druhé vítání občánků. Pozváno bylo deset nově narozených dětí, dvě se nedostavily. Slavnost zahájilo vystoupení Anny Marounové, Nikoly Vavříkové, Anna Marie Černé, Marka Budky a Petra Bočka. Předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti Věra Chládková představila přítomné dětičky, starostka Alena Knobová je krátkým projevem přivítala jako nové občánky obce a členky SPOZu Jaroslava Kodešová a Jaroslava Plavcová jim předaly dárky od obce. Slavnosti se s dětmi zúčastnili jejich rodiče, ale i prarodiče a další příbuzní.

Čtěte více »

Oznámení o uzavření Obecního úřadu v Liběšicích

Oznamujeme, že v době od 20.12.2012 do 31.12.2012 bude Obecní úřad Liběšice uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

Děkujeme za pochopení.

Čtěte více »

Vánoční Bohoslužby v Liběšicích

24. 12. 2012 – 16.00 – první vánoční mše „půlnoční“

25. 12. 2012 – 16.00 – Božíhodová mše svatá

29. 12. 2012 – 16.00 – sobota – svátek Svaté rodiny

1. 1. 2013 – 16.00 – Novoroční mše svatá za obec Liběšice a její obyvatele

5. 1. 2013 – 16.00 –  sobota - Svatvečer  sv. Tří Králů  - žehnání  vody, křídy a kadidla

12. 1. 2012 – 16.00 – sobota – svátek Křtu Páně

Srdečně zveme.                                                                                                 

Po celou dobu vánoční se zpívají koledy a vánoční písně.

 

Čtěte více »

Posezení se seniory

V neděli 16.prosince odpoledne se na sále informačního centra na obecním úřadě sešlo na 60 obyvatel na tradičním předvánočním setkání, které zahájila starostka obce Alena Knobová. Poté přivítala přítomné předsedkyně Sboru pro občanské záležitosti Věra Chládková, která je také seznámila s činností sboru v letošním roce.Krátké kulturní vystoupení školáků uvedl ředitel školy Mgr. Jan Táborský. Poté následovaly scénky v podání liběšických Ohnivých žen. Tentokrát se ve svém vystoupení zaměřily na významné dny v předvánočním období a seznámily se životopisy svatých z tohoto období / Lucie, Mikuláš, .../. Předaly přítomným i malé dárky. Po podání občerstvení následovala volná zábava – povídání si, tanec, zpěv, recitace. Všichni přítomní odcházeli spokojeni s hezky prožitým nedělním odpolednem.

Fotografie...

Čtěte více »

Divadelní představení

Na sobotní odpoledne 15.prosince připravila kulturní komise divadelní představení  „ Strach má velké oči“ v podání amatérského divadýlka Helemele z Michalovic. Představení bylo velice zdařilé, dětem se líbilo. Všichni také obdivovali nápadiré dekorace.

Čtěte více »

Adventní koncert v kostele

V pátek 14.prosince v 19,00 hodin se v liběšickém kostele Nanebevzetí Panny Marie uskutečnil adventní koncert. Tři desítky obyvatel obce si vyslechly vážnou hudbu , ale i vánoční koledy v podání Veroniky Baštové za doprovodu Jiřího Lívance / housle/ a Jaroslava Puldy / varhany/. Koncertu se také zúčastnil biskupský vikář pro pastoraci R.D.Mgr. Martin Davídek.

Fotografie...

Čtěte více »

« | 142 43 44 45 46 47 4857 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo