Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Zasedání kulturní komise

K 31.prosinci ukončila předsedování kulturní komise Miloslava Laňková z rodinných důvodů a rada na její místo jmenovala dosavadní členku komise Petru Fojtovou. Paní Laňkové za její činnost velice děkujeme. Letos poprvé se sešla komise 14.ledna a připravila harmonogram akcí na 1.pololetí roku 2013. Akce jsou určené dětem.

2.2. Pyžamový bál, 2.3. Dětský karneval, 30.3. Hledání velikonočního pokladu se soutěží o nejhezčí klobouk či čepici s jarními motivy, 30.4. Čarodějnický rej a lampionový průvod, pálení čarodějnic / ve spolupráci s hasiči /, 1.6. Dětský den / ve spolupráci s ostatními spolky 

Čtěte více »

Volby prezidenta ČR - Výsledky hlasování - 1. kolo

1. kolo volby prezidenta republiky

První kolo přímé volby prezidenta republiky provázel podle očekávání vyšší zájem voličů oproti jiným volbám i v obou volebních okrscích na území obce Liběšice - v Liběšicích a v Soběnicích. Volilo se i s volebním průkazem a někteří voliči využili možnosti přenosné urny. Průběh voleb v našich okrscích byl bezproblémový. Pouze v Soběnicích v sobotu ráno zjistila volební komise, že z budovy volební místnosti zmizela státní vlajka. V médiích proběhla zpráva, že v jednom z okrsků v Karviné také někdo odnesl vlajku. Takže nejenom v Karviné, ale i v Soběnicích. Při volbách v minulosti byla vždy vlajka v pátek při uzavírání volební místnosti uklizena, ale tentokrát to starostka nechtěla, že to není nutné - přece by někdo nekradl státní vlajku. Ale stalo se, a starostka musela dovézt vlajku novou. Ale nebylo to v Soběnicích nic nového - při podzimních volbách někdo ukradl celou květinovou výsadbu před budovou.

Výsledky zde...

Čtěte více »

Myslivecký ples

V sobotu 26. ledna od 20:00 hodin se koná na sále Kulturního domu Myslivecký ples.

Čtěte více »

Personální změny na obecním úřadě

Před koncem roku odešla na mateřskou dovolenou Ingrid Naimanová a došlo ke změně pracovní náplně Šárky Blažkové a Jaroslavy Zenkerové.

Čtěte více »

Jednání starostky s pracovníky diecéze

V pondělí 7.1. odpoledne navštívil starostku Jaroslav Pulda, sekretář generálního vikáře, a Radek Rejšek, diecézní organolog a kampanolog. Jednali o možných aktivitách v liběšickém kostele, o stavu jeho varhan / jsou napadeny červotočem / a o možnosti získání zvonu. Zabývali se i vzpomínkovou mší za pana profesora ThDr. JUDr. Miroslava Zedníčka, od jehož úmrtí uplyne 19.února jeden rok.

Čtěte více »

Zasedání školské a sociální komise a rady obce

V pondělí 7.ledna se na svém letošním prvním zasedání sešla školská a sociální komise pod vedením své předsedkyně Blaženy Peškové. 

Čtěte více »

Návštěvy u seniorek

V pondělí 7.ledna navštívila starostka obce Alena Knobová společně s předsedkyní Sboru pro občanské záležitosti Věrou Chládkovou liběšické občanky Vlastu Karlovou a Marii Babkovou, které nyní žijí v penzionech v Litoměřicích a které začátkem roku oslavily své 91. narozeniny.

Čtěte více »

Zasedání Sboru pro občanské záležitosti

Sbor pro občanské záležitosti se sešel v pondělí 7. ledna a pod vedením své předsedkyně Věry Chládkové připravil harmonogram návštěv u letošních jubilantů pro první pololetí letošního roku. Členky sboru navštěvují jubilanty, kteří dosáhli věku 60 let,pak 65, 70, 75, 80 a od tohoto věku již každý rok. Jubilanté obdrží od obce Liběšice blahopřání a dárkový koš v hodnotě 350 Kč. V letošním roce takto navštíví 127 občanů.

Čtěte více »

Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Liběšice

V sobotu 5. ledna odpoledne se konala valná hromada liběšických hasičů, kteří se sešli, aby vyhodnotili svou činnost v roce 2012. 

Čtěte více »

Finále Velké vánoční fotbalové soutěže

V sobotu 5. ledna se v obřadní síni obecního úřadu konalo finále Velké vánoční fotbalové soutěže. 

Čtěte více »

« | 141 42 43 44 45 46 4757 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo