Aktuality obce Liběšice

Střelecký den

Myslivecké sdružení Nové Sedlo Liběšice uspořádalo v sobotu 8. září 2012 na své střelnici v Liběšicích  již tradiční Střelecký den.

Jednalo se o závod tříčlenných družstev. Z malorážky se střílely 3 nástřelné rány a 10 rad do soutěže na terč: liška vleže, srnec pevná tyč, kňour ve stoje bez opory, běžící kňour 5 ran bez opory. Vzdálenost činila 35 m.

Myslivci připravili přátelské posezení včetně občerstvení. Pořádali tuto akci v rámci plánu kulturních akcí obecního úřadu v Liběšicích a měla přispět k utužení kolektivu a všech přátel myslivosti a organizací v obci.

Akce se vydařila.

Výsledky zde...

Čtěte více »

Přednáška archeologa Bc. Milana Sýkory Hrady na Litoměřicku

V úterý 25. září 2012 se koná přednáška archeologa Bc. Milana Sýkory Hrady na Litoměřicku v čase od 17 do 19 hodin v kavárně Fair Lady v Litoměřicích (u červeného kostela pod Jiráskovými sady). Hovořit se bude zejména o litoměřickém hradě, na kterém vedl Bc. Sýkora archeologický výzkum, a dále o Kamýku, Kalichu, Panně a našem Litýši.

Čtěte více »

Metylalkoholové nebezpečí

Vážení občané,

jistě jste všichni z médií seznámeni s kritickou situací kolem úmrtí způsobených metylalkoholem.

Protože se však stále objevují nové případy, máme za povinnost upozornit Vás na toto nebezpečí a vyzvat Vás, abyste se vyvarovali konzumace tvrdého alkoholu, a to zejména z neověřených a neidentifikovatelných zdrojů.

 

…………………………

Alena Knobová

starostka obce

Čtěte více »

Místní knihovna Liběšice - Co je u nás nového?

Po prázdninách se těšíme na všechny a doufáme, že i na nové čtenáře.

Knihovna je pro Vás otevřena každý den od 7,00 hodin až do 15,00 hodin a v pondělí dokonce až do 17,30 hodin.

 

Pro prvních pět nejmenších čtenářů v měsíci září jsme připravili malé dárečky, které už jsme začali rozdávat. Možná jich rozdáme i více.

 

Také jsme vyhlásili soutěž „Chceš vymýšlet pohádku?“.

S malými čtenáři budeme skládat a malovat pohádku společně a větší se mohou přihlásit a vymyslet svou pohádku. Čas máme do konce listopadu.

První čtyři přihlášky již jsou odevzdané a jsou to děti z 5. třídy. Zaslouží si pochvalu.

 

A víte, že naše knihovna je i tajemná?

Můžete v ní nalézt různé obrázky a dárečky, které jsou zde schované.

 

 

Přijďte navštívit naši knihovnu sami nebo s kamarády a určitě zde naleznete něco zajímavého.

Čtěte více »

Dálková doprava vody Chotiněves

V loňském roce přišli hasiči z Chotiněvse na okrskovou schůzi s nápadem vyzkoušet dálkovou dopravu vody pomocí hadic v rámci cvičení okrsku a zdali bychom dokázali dostat vodu z vodní nádrže na kraji obce přes náves až za vesnici ke kostelu. Nejlepší, jak to zjistit, bylo to, že to zkusíme.

Čtěte více »

O nejlepší regionální výrobek ÚK - Kraje Přemysla Oráče

Výsledky hodnocení z 6.9.2012 soutěže "O nejlepší regionální výrobek ÚK - Kraje Přemysla Oráče" za rok 2012.

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽEČESTNÁ UZNÁNÍ

Čtěte více »

Finanční příspěvek Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích

Jako již několik roků, tak i letos schválilo zastupitelstvo obce finanční příspěvek Hospici  sv. Štěpána v Litoměřicích.

Vzhledem k současné špatné finanční situaci Hospice, schválila rada obce další finanční příspěvek také ve výši 10.000 Kč, neboť si jsme vědomi obrovského významu tohoto zařízení.

Čtěte více »

Zahájení školního roku 2012 – 2013

3. září, tak jako v celé republice, začal i na Základní škole a Mateřské škole v Liběšicích nový školní rok.

Fotografie zde...

Čtěte více »

Nový ředitel Základní školy a Mateřské školy Liběšice

Obec Liběšice vyhlásila konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/-ky naší školy. Do konkurzu se přihlásili 4 uchazeči a konkurzní komise doporučila jako nejvhodnějšího uchazeče Mgr. Táborského.

Rada obce do svého jednání dne 21. srpna přizvala Mgr. Táborského a Mgr. Wolfovou, která byla komisí vyhodnocena jako druhá nejlepší uchazečka, a po provedených pohovorech se rada obce rozhodla jmenovat ředitelem školy Mgr. Jana Táborského, dvaatřicetiletého učitele bydlícího v Úštěku.

Čtěte více »

Příprava školy na rok 2012 – 2013

V červenci byla dokončena rozsáhlá stavební akce „ZŠ Liběšice – zateplení obálky stavby“, která započala 1. listopadu 2011 předáním staveniště.

Celá stavba vyšla obec na 15,5 milionu korun, které obec uhradila ze svých zdrojů, aniž by se musela zadlužit. Nyní bude probíhat vyhodnocení stavby a obec by měla obdržet dotaci z evropských fondů ve výši 10.542.176 Kč ze státních zdrojů, ale přesto vlastní podíl činí 4.212.080 Kč.

Čtěte více »

« | 140 41 42 43 44 45 4651 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo