Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Masopustní veselí

Tradiční masopustní průvod v sobotu 9. února provázelo pěkné, slunečné počasí. Pojízdná šatlava s barem uvnitř doprovázená cca 50 maškarami projela nejprve částí Liběšic a pak zamířila do Srdova a do Trnobran. Průvodu se v maskách zúčastnili i ochotníci z divadelní skupiny HELEMELE z Michalovic. Řada našich občanů a také chalupářů přivítala průvod před svým domem a maškary pohostila. Uvítání s občerstvením a  vínem z trnobranské vinice pana Šabaty ve své klubovně v Trnobranech připravilo i občanské sdružení Velké Sedlo. Od 17,00 hodin se na sále  na „6“ konaly vepřové hody, které perfektně připravil Zdeněk Barnet, obsluhu zajišťovala Šárka Blažková a Dagmar Bočková. Poděkování za zdařilý průběh této venkovské tradice patří liběšickým dobrovolným hasičům a jejich Ohnivým ženám, Danielu Tafatovi , Aleně Knobové a také Zemědělskému družstvu Liběšice za zapůjčení traktoru a tzv. Babosedu či Kostitřasu na přepravu maškar mezi vesnicemi.

Fotografie: Nová fotogalerie – Liběšice – 2013.

Čtěte více »

Pokus o krádež státní vlajky v Soběnicích

Jak jsme již psali, byla při prvním kole voleb prezidenta republiky ukradena z budovy volební místnosti po jejím uzavření státní vlajka. Při druhém kole se ji pokusili ukrást místní adolescenti v pátek ještě před uzavřením místnosti. Krádež se jim nepovedla, byli vyrušeni členy komise a tak pouze zlomili žerď.

Čtěte více »

ODVOLÁNÍ **SMOGOVÉ SITUACE**

ODVOLÁNÍ **SMOGOVÉ SITUACE** 
===============================
Vydáno: úterý 29.01.2013, 21:21 SEČ (20:21 UTC) Pro území: Ústecký kraj =============

SMOGOVÁ SITUACE vyhlášená z důvodů vysokých koncentrací suspendovaných částic
PM10 byla ODVOLÁNA pro území uvedené v záhlaví.
Smogová situace skončila vydáním tohoto bulletinu.

Vydalo: Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Ústí nad Labem/Jůza Distribuce: U,

Čtěte více »

Pyžamový bál

V sobotu 2. února odpoledne se na sále informačního centra na „6“ konal Pyžamový bál pro děti. Kulturní komise připravila hry, soutěže, cvičení, do kterých se zapojili děti i jejich dospělí příbuzní. Sladkosti jako odměny zajistil obecní úřad. Všichni se celé odpoledne dobře bavili. Poděkování za organizaci patří Petře Fojtové, Ditě Holubové, Michaele Forgačové, Jarmile Jandové, Davidu Forgačovi, Denise Svobodové a Aleně Knobové.

Fotografie zde

Čtěte více »

Rozsvícení vánočního stromu

V pondělí 2. prosince v podvečer se konal v Liběšicích lampionový průvod obcí, který skončil na náměstí. Zde byl slavnostně rozsvícen vánoční strom, který nazdobili zaměstnanci obce V.Linhartová, R.Elísková a J.Matoušovský za asistence starostky A. Knobové. S pásmem koled vystoupili žáci školy pod vedením vychovatelky N.Umanové. Poté následovaly koledy v podání žesťového kvarteta. Slavnosti se zúčastnilo cca 150 dětí a dospělých, kteří se dobře bavili při teplém čajíčku, svařáku a punči, které nalévaly úřednice z obecního úřadu Š.Blažková a J.Zenkerová za pomoci P.Fojtové. Děti obdržely čokoládové adventní kalendáře. Slavnost ukončil parádní ohňostroj, který zrealizoval J.Matoušovský s A.Knobovou.
Vánoční strom mají také v Srdově, kde rovněž proběhlo slavnostní rozsvícení s oslavou /obec dodala nové světelné řetězy, ostatní zorganizovali místní občané/.

Fotografie zde...

Čtěte více »

VYHLÁŠENÍ **SMOGOVÉ SITUACE** z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ ČÁSTIC PM10

Vydáno: středa 23.01.2013, 02:08 SEČ (01:08 UTC) Pro území: Ústecký kraj

Pro území uvedené v záhlaví VYHLAŠUJEME SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých koncentrací suspendovaných částic PM10. 

Čtěte více »

Lednové zasedání komise pro mládež a tělovýchovu

V pondělí 21. ledna se sešla komise pro mládež a tělovýchovu : Jaroslav Nepovím st., Jaroslav Nepovím ml., Iva Trantová, Jana Zvalová, Jakub Vlasák, Zdeněk Barnet, Daniel Tafat a připravila plán akcí pro první pololetí letošního roku: 9. Března Volejbalový turnaj starých gard, 4. května Výstup na Sedlo, 25. května Běh kolem liběšického rybníka, 22. června Fotbalový turnaj dospělých, 29. června Fotbalový turnaj žáků, 30. června Fotbalový turnaj přípravek a 6. července Fotbalový turnaj dorostu. Členové komise se zúčastní i Reje čarodějnic  dne 30. dubna a Dětského dne dne 1. června.

Čtěte více »

Společné zasedání finančního a kontrolního výboru

V úterý 21. ledna se na společném zasedání sešly členové finančního a kontrolního výboru: Ing. Bedřich Gavurník, Karel Taranza, Dagmar Bočková a Ladislav Šerák. Zasedání se zúčastnila i starostka Alena Knobová a Jaroslava Zenkerová, pracovnice obecního úřadu, která má na starosti vybírání místních poplatků. Společně řešili problémy s neplatiči poplatků za komunální odpad a za psy. Řešili také černý odběr elektřiny v obecním domě, kdy nájemník měl odpojený elektroměr a napojil se na společné prostory.

Čtěte více »

« | 140 41 42 43 44 45 4657 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo