Realizací projektu došlo k posílení vybavenosti JSDH Liběšice novou cisternovou automobilovou stříkačkou a věcnými prostředky, které zajistí lepší připravenost jednotky k zásahu v ORP Litoměřice s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům. Cílem projektu bylo pořízení moderní techniky, která zvýší akceschopnost jednotky, protože bude výkonnější a odolnější než technika stávající. Došlo ke zkrácení doby zásahu, protože nová CAS je rychlejší. Dalším dopadem projektu bylo snížení rizika poruchy anebo havárie hasičské techniky při zásahu. Na realizaci projektu přispěla EU. Dle rozhodnutí o poskytnutí dotace příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj dosahuje maximální výše 7 056 648,- Kč. Projekt naplnil specifický cíl 1.3 Integrovaného regionálního operačního programu, kterým je zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.


Aktuality obce Liběšice

Změna času konání mše svaté v liběšickém kostele

S účinností od 1. dubna 2017 se koná mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Liběšicích od 17:30 hodin s nedělní platností.

Čtěte více »

Vzpomínková mše svatá za + Prof. ThDr. JUDr. Miroslava Zedníčka

V neděli 19. února uplynulo již pět let od úmrtí Prof. ThDr. JUDR. Miroslava Zedníčka, našeho faráře, Čestného občana obce Liběšice in memoriam. K uctění jeho památky se koná v sobotu 25. února 2017 od 16:00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie vzpomínková mše svatá, kterou bude celebrovat R. D. ICLic. Mgr. Pavel Andrš, farář z Hejnic, žák pana profesora. Mši svatou bude doprovázet chrámový sbor z Litoměřic.
Přijďte všichni, kdo si chcete památku " našeho pana doktora " připomenout, kdo jste jej měli rádi, komu z vás pomohl svými advokátními radami, jazykovými znalostmi či vlídným slovem.

Čtěte více »

Připomínky k autobusovým a vlakovým jízdním řádům

Obecní úřad vyzývá občany, kteří mají připomínky ke konkrétním autobusovým nebo vlakovým spojům, aby je nahlásili osobně na obecní úřad pí. Zenkerové nebo na telefonní číslo: 416 798 112 nebo na e-mailovou adresu: obec@libesice.cz do pátku 17. února 2017.

Čtěte více »

« | 17 8 9 10 11 12 1358 | »Rok 2011 | Rok 2010 | Rok 2009Počet návštěvníků: počítadlo